1
00:00:31,950 --> 00:00:37,190
TVÉ JMÉNO BUDE ABRAHAM, NEBOŤ
JSEM TĚ UČINIL OTCEM MNOHA NÁRODŮ

2
00:00:37,310 --> 00:00:39,070
KNIHA GENESIS 17:5

3
00:00:47,790 --> 00:00:51,270
<i>Dějiny se píší
o legendách, ne o lidech.</i>

4
00:00:54,070 --> 00:00:57,590
<i>O vznešenosti, ne o brutalitě.</i>

5
00:00:58,990 --> 00:01:03,350
<i>O vzletných proslovech,
ne o tichých činech.</i>

6
00:01:05,870 --> 00:01:10,870
<i>Dějiny se píší o bitvách, ne o krvi.</i>

7
00:01:11,390 --> 00:01:12,510
14. DUBEN 1865

8
00:01:12,630 --> 00:01:17,390
<i>Ať po mně zůstane jakýkoliv odkaz,
pokud nějaký zůstane,</i>

9
00:01:18,710 --> 00:01:21,950
<i>bude jen zlomkem pravdy.</i>

10
00:01:22,990 --> 00:01:25,950
<i>Protože ať jsem cokoliv...
manžel, právník,</i>

11
00:01:26,990 --> 00:01:28,430
<i>prezident,</i>

12
00:01:29,630 --> 00:01:34,390
<i>považuji se především
za bojovníka s temnotou.</i>

13
00:01:38,710 --> 00:01:41,990
<i>Tobě, drahý příteli Henry,</i>

14
00:01:42,870 --> 00:01:46,550
<i>odkazuji tyto zápisky,
jež počínají mým dětstvím.</i>

15
00:01:51,950 --> 00:01:53,390
Padej. Rychleji!

16
00:01:54,670 --> 00:01:57,230
Prosím, pane. To musí být omyl.

17
00:01:57,430 --> 00:01:58,790
Nejsem otrok.

18
00:01:59,110 --> 00:02:01,310
Pusťte je! Aarone!

19
00:02:01,510 --> 00:02:02,470
Vrať se dovnitř!

20
00:02:03,150 --> 00:02:04,110
Pusťte je!

21
00:02:04,990 --> 00:02:06,150
Wille!

22
00:02:06,390 --> 00:02:07,630
- Ticho!
- Je to můj přítel!

23
00:02:07,790 --> 00:02:08,870
Nevšímej si jich, Abrahame.

........