1
00:00:01,267 --> 00:00:03,023
<i>V minulých dílech Chicago Fire...</i>

2
00:00:03,101 --> 00:00:05,585
<i>- Stabilizátory!
- Padá to!</i>

3
00:00:06,398 --> 00:00:08,828
<i>Ahoj, musím s tebou mluvit.
Řekl jsi, že si tu ruku necháš vyšetřit.</i>

4
00:00:08,862 --> 00:00:10,164
<i>Část mě to nechce vědět.</i>

5
00:00:10,179 --> 00:00:12,710
<i>Ale je tu operace, která
může odstranit tlak na ten nerv.</i>

6
00:00:12,744 --> 00:00:15,859
<i>- Jak dlouho bych nemohl pracovat?
- Šest měsíců až rok.</i>

7
00:00:16,100 --> 00:00:19,765
<i>- Jak dlouho s tímhle
klukem chodíš? - Je zadaný.</i>

8
00:00:19,801 --> 00:00:23,851
<i>Mám na zádech jizvu, která mi
připomíná cenu za hru, jak porazit čas.</i>

9
00:00:23,950 --> 00:00:25,632
<i>Udělejte tomu idiotovi
test střízlivosti.</i>

10
00:00:25,656 --> 00:00:28,889
<i>Podívejte. Detektiv Voight...
To byl jeho syn, kdo řídil tohle auto.</i>

11
00:00:28,917 --> 00:00:30,460
<i>Je to zkorumpovanej policajt.</i>

12
00:00:30,484 --> 00:00:34,375
<i>- Vyplnil jste zprávu, která říká,
že můj syn byl tu noc opilý. - Byl.</i>

13
00:00:34,436 --> 00:00:37,031
<i>Můžu to velice snadno
posunout na další úroveň.</i>

14
00:00:37,137 --> 00:00:39,695
<i>Věřte mi, to prohlášení odvoláte.</i>

15
00:00:39,747 --> 00:00:42,748
<i>- O co mě žádáte, abych udělal?
- Nežádám vás!</i>

16
00:00:45,654 --> 00:00:48,304
Proč jsi nezavolala
Alexe zpátky? Líbila se mi.

17
00:00:48,991 --> 00:00:52,265
Znáš ten vtip, co si lesba
s sebou přinese na druhé rande?

18
00:00:53,263 --> 00:00:54,729
Stěhovací vůz.

19
00:00:55,047 --> 00:00:57,828
- Máš pořádné problémy
se závazky. - Jo, jo.

20
00:00:58,211 --> 00:01:00,953
Prosím tě, dej to dopředu.
Já tohle zanesu do kuchyně.

21
00:01:00,990 --> 00:01:03,716
Skvěle. Já tuhle věc
vyřezávat nebudu.

........