1
00:00:00,767 --> 00:00:02,523
<i>V minulých dílech Chicago Fire...</i>

2
00:00:02,601 --> 00:00:05,085
<i>- Stabilizátory!
- Padá to!</i>

3
00:00:05,898 --> 00:00:08,328
<i>Ahoj, musím s tebou mluvit.
Řekl jsi, že si tu ruku necháš vyšetřit.</i>

4
00:00:08,362 --> 00:00:09,664
<i>Část mě to nechce vědět.</i>

5
00:00:09,679 --> 00:00:12,210
<i>Ale je tu operace, která
může odstranit tlak na ten nerv.</i>

6
00:00:12,244 --> 00:00:15,359
<i>- Jak dlouho bych nemohl pracovat?
- Šest měsíců až rok.</i>

7
00:00:15,600 --> 00:00:19,265
<i>- Jak dlouho s tímhle
klukem chodíš? - Je zadaný.</i>

8
00:00:19,301 --> 00:00:23,351
<i>Mám na zádech jizvu, která mi
připomíná cenu za hru, jak porazit čas.</i>

9
00:00:23,450 --> 00:00:25,132
<i>Udělejte tomu idiotovi
test střízlivosti.</i>

10
00:00:25,156 --> 00:00:28,389
<i>Podívejte. Detektiv Voight...
To byl jeho syn, kdo řídil tohle auto.</i>

11
00:00:28,417 --> 00:00:29,960
<i>Je to zkorumpovanej policajt.</i>

12
00:00:29,984 --> 00:00:33,875
<i>- Vyplnil jste zprávu, která říká,
že můj syn byl tu noc opilý. - Byl.</i>

13
00:00:33,936 --> 00:00:36,531
<i>Můžu to velice snadno
posunout na další úroveň.</i>

14
00:00:36,637 --> 00:00:39,195
<i>Věřte mi, to prohlášení odvoláte.</i>

15
00:00:39,247 --> 00:00:42,248
<i>- O co mě žádáte, abych udělal?
- Nežádám vás!</i>

16
00:00:45,154 --> 00:00:47,804
Proč jsi nezavolala
Alexe zpátky? Líbila se mi.

17
00:00:48,491 --> 00:00:51,765
Znáš ten vtip, co si lesba
s sebou přinese na druhé rande?

18
00:00:52,763 --> 00:00:54,229
Stěhovací vůz.

19
00:00:54,547 --> 00:00:57,328
- Máš pořádné problémy
se závazky. - Jo, jo.

20
00:00:57,711 --> 00:01:00,453
Prosím tě, dej to dopředu.
Já tohle zanesu do kuchyně.

21
00:01:00,490 --> 00:01:03,216
Skvěle. Já tuhle věc
vyřezávat nebudu.

........