1
00:00:15,060 --> 00:00:16,790
Odkudže znáte toho muže?

2
00:00:16,790 --> 00:00:18,680
Vlastně se vidíme prvně.

3
00:00:18,680 --> 00:00:20,660
Docela podivné, já vím.

4
00:00:20,670 --> 00:00:22,380
Experimentování
s posmrtným zhmožděním

5
00:00:22,380 --> 00:00:24,380
se hodí více až na třetí rande.

6
00:00:24,390 --> 00:00:26,690
Ne, myslím toho hlídače.

7
00:00:26,690 --> 00:00:28,100
Říkal jste, že je to váš přítel.

8
00:00:28,110 --> 00:00:29,720
Navštěvujeme
stejný chat o včelařství.

9
00:00:29,720 --> 00:00:31,610
Má ohromující
sbírku kavkazanek.

10
00:00:32,510 --> 00:00:34,810
Druh včel.

11
00:00:34,810 --> 00:00:37,480
Samozřejmě.

12
00:00:37,480 --> 00:00:40,030
Tohle je důležitá práce, Watsonová.

13
00:00:40,030 --> 00:00:42,120
Je to podstatné k mé práci

14
00:00:42,120 --> 00:00:44,120
vyšetřovatele.

15
00:00:44,120 --> 00:00:46,210
Tihle bezejmenní
jednotlivci s tím souhlasí,

16
00:00:46,210 --> 00:00:48,610
což je důvod, proč
darovali svá těla vědě.

17
00:00:48,610 --> 00:00:51,960
Teď mi pomozte přetočit tohohle,
abych mohl zkusit kravatu.

18
00:00:53,710 --> 00:00:57,080
Řekl jsem vám, že se se mnou
nemusíte účastnit těchto experimentů.

19
00:00:57,090 --> 00:00:58,670
Já vím.

20
00:00:58,670 --> 00:01:00,500
Je docela překvapující, že je vám

21
00:01:00,510 --> 00:01:01,670
pobyt v nemocnici nepříjemný,

22
00:01:01,670 --> 00:01:03,340
když jste zostuzený chirurg.

23
00:01:03,340 --> 00:01:05,680
- Jsem v pořádku, dobře?
- Předchozích 13 z 15 minut, co tu

........