1
00:00:00,380 --> 00:00:02,470
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:02,670 --> 00:00:07,670
<i>Malcolm a Denise se stali
posledními členy Matsingu.</i>

3
00:00:07,710 --> 00:00:10,250
Je mladý, ale chytrý.
Sedli jsme si.

4
00:00:10,290 --> 00:00:12,370
<i>Náladu jim zvedla imunita.</i>

5
00:00:13,710 --> 00:00:16,340
<i>Dokud je náhlá změna nerozdělila.</i>

6
00:00:16,410 --> 00:00:18,460
Malcolme, Denise,
zahoďte šátky.

7
00:00:18,530 --> 00:00:22,850
<i>Malcolm i s imunitou odešel do Tandangů
a vyhrával soutěž za soutěží.</i>

8
00:00:23,030 --> 00:00:25,120
Tandangové vyhrávají odměnu!

9
00:00:25,210 --> 00:00:27,230
Tandangové vyhrávají imunitu!

10
00:00:27,300 --> 00:00:30,910
Jsem jako fotbalista.
Všichni mě chtějí za kamaráda.

11
00:00:30,980 --> 00:00:33,960
<i>Zatímco Denise zatím výhru neochutnala.</i>

12
00:00:34,020 --> 00:00:37,700
Možná jsme prohráli,
ale každý krok je šance to zvrátit.

13
00:00:38,310 --> 00:00:42,200
<i>V soutěži o odměnu byla šňůra
vítězství Tandangů přerušena,</i>

14
00:00:42,290 --> 00:00:45,253
<i>poté co Skupin a RC přesvědčili kmen,</i>

15
00:00:45,253 --> 00:00:48,030
<i>aby se vzdal výhry za rýži Kalabawů.</i>

16
00:00:48,340 --> 00:00:52,170
Ze strategického pohledu...
Berme jídlo a pojďme.

17
00:00:52,230 --> 00:00:54,230
Dělej si, co chceš, Miku.

18
00:00:54,290 --> 00:00:58,070
Soutěž končí.
Odměna náleží Kalabawům.

19
00:00:58,140 --> 00:00:59,420
Dobrá práce, Tandangové.

20
00:00:59,680 --> 00:01:04,030
<i>Abi, Pete Artis v táboře
nebyli spokojeni.</i>

21
00:01:04,140 --> 00:01:07,870
Bude to jeden z nejblbějších
kroků historie.

22
00:01:07,940 --> 00:01:11,290
<i>Pomlouvali Skupina a RC,
protože se vzdali odměny.</i>

........