1
00:01:41,987 --> 00:01:43,361
V minulých dílech...

2
00:01:43,408 --> 00:01:45,065
Laguertová našla sklíčko s krví,

3
00:01:45,101 --> 00:01:48,056
s krví Travise Marshalla
v tom zatracenym kostele.

4
00:01:48,091 --> 00:01:51,370
Řekla jsem jí, aby mě nechala
pomoct s vyšetřováním Řezníka ze zálivu,

5
00:01:51,427 --> 00:01:55,090
- takže můžu mít přehled o tom, co se děje.
- Cože?

6
00:01:56,018 --> 00:01:59,383
Ta hračka jí nepřináší vzpomínky,
kterých by se bála.

7
00:01:59,448 --> 00:02:02,679
Útočník byl nad ní rozkročený.

8
00:02:04,403 --> 00:02:07,749
Wayne tu ženu nezabil.
Byl to někdo menší.

9
00:02:07,853 --> 00:02:11,123
Bodal tu ženu znova a znova,
až ten nůž byl tak krvavý,

10
00:02:11,180 --> 00:02:16,066
její ruka sklouzla po hraně
ostré čepele, řízla ji velmi hluboko.

11
00:02:16,120 --> 00:02:18,929
Všechno, co jste řekla, je lež.

12
00:02:18,961 --> 00:02:23,654
To je můj příběh...
a já se ho držím.

13
00:02:23,894 --> 00:02:27,924
Dostal jsi tu zprávu o krvi?
Z těch těl, co jsme vykopali?

14
00:02:27,980 --> 00:02:29,933
Jo.

15
00:02:29,967 --> 00:02:33,972
- Měla bych něco vědět?
- Ne.

16
00:02:34,020 --> 00:02:36,339
Prostě zapomeň na práci.

17
00:02:36,373 --> 00:02:39,886
Joey Quinn.
Měli bysme pro něj mít pochopení.

18
00:02:39,924 --> 00:02:43,754
Nech mu v autě sáček s hotovostí
a udělá všechno, o co ho požádáme.

19
00:02:48,975 --> 00:02:52,253
Vytáhl pistoli, když útočník
vystřelil.

20
00:02:54,357 --> 00:02:57,860
Tahle krev je z obranného zranění.

21
00:02:58,623 --> 00:03:03,315
Byl jsi zatčenej, bude soud, půjdeš
na dlouho do vězení.

22
00:03:03,367 --> 00:03:06,036
........