1
00:00:00,764 --> 00:00:01,897
Hráč, který mě nezajímá

2
00:00:01,899 --> 00:00:03,899
z týmu, který mě vůbec nezajímá

3
00:00:03,901 --> 00:00:06,168
včera upustil míč
a já kvůli tomu nemohl usnout.

4
00:00:06,170 --> 00:00:08,704
Je snadné mít zájem o věci,
které jsou podstatné.

5
00:00:08,706 --> 00:00:10,339
Válka, hlad, mor...

6
00:00:10,341 --> 00:00:12,041
Je to věc?
Mor?

7
00:00:12,043 --> 00:00:13,943
Mor.
Mor.

8
00:00:13,945 --> 00:00:16,312
Vnímám to jako lidský úspěch,

9
00:00:16,314 --> 00:00:19,849
starat se o něco,
co je naprosto zbytečné.

10
00:00:19,851 --> 00:00:21,684
- Našel jsem jí!
- Našel jsi koho?

11
00:00:21,686 --> 00:00:23,386
Po celostátním pátrání

12
00:00:23,388 --> 00:00:25,888
konečně jsme našli naší K-ballovou dívku.

13
00:00:25,890 --> 00:00:27,023
Měl jsi vizi.

14
00:00:27,025 --> 00:00:31,427
O krásné, dokonalé ženě, která by chodila
na reklamní akce a rozdávala podpisy

15
00:00:31,429 --> 00:00:32,995
a střílela z kanónu na trička.

16
00:00:32,997 --> 00:00:34,664
A teď se ten sen stal skutečností.

17
00:00:34,666 --> 00:00:36,766
Takhle by se Kennedy cítil,
kdyby zažil člověka

18
00:00:36,768 --> 00:00:38,434
chodit po měsíci.

19
00:00:38,436 --> 00:00:40,036
Chápu dobře, že slavíme

20
00:00:40,038 --> 00:00:41,404
příchod falešných koz na špagátu?

21
00:00:41,406 --> 00:00:42,972
Carrie.

22
00:00:42,974 --> 00:00:44,674
Dobírat si chirurgické vylepšení

23
00:00:44,676 --> 00:00:46,142
je poslední útočistě fanatiků.

........