1
00:00:01,290 --> 00:00:02,430
Hráč, který mě nezajímá

2
00:00:02,432 --> 00:00:04,432
z týmu, který mě vůbec nezajímá

3
00:00:04,434 --> 00:00:06,701
včera upustil míč
a já kvůli tomu nemohl usnout.

4
00:00:06,703 --> 00:00:09,237
Je snadné mít zájem o věci,
které jsou podstatné.

5
00:00:09,239 --> 00:00:10,872
Válka, hlad, mor...

6
00:00:10,874 --> 00:00:12,574
Je to věc?
Mor?

7
00:00:12,576 --> 00:00:14,476
Mor.
Mor.

8
00:00:14,478 --> 00:00:16,845
Vnímám to jako lidský úspěch,

9
00:00:16,847 --> 00:00:20,382
starat se o něco,
co je naprosto zbytečné.

10
00:00:20,384 --> 00:00:22,217
- Našel jsem jí!
- Našel jsi koho?

11
00:00:22,219 --> 00:00:23,919
Po celostátním pátrání

12
00:00:23,921 --> 00:00:26,421
konečně jsme našli naší K-ballovou dívku.

13
00:00:26,423 --> 00:00:27,556
Měl jsi vizi.

14
00:00:27,558 --> 00:00:31,960
O krásné, dokonalé ženě, která by chodila
na reklamní akce a rozdávala podpisy

15
00:00:31,962 --> 00:00:33,528
a střílela z kanónu na trička.

16
00:00:33,530 --> 00:00:35,197
A teď se ten sen stal skutečností.

17
00:00:35,199 --> 00:00:37,299
Takhle by se Kennedy cítil,
kdyby zažil člověka

18
00:00:37,301 --> 00:00:38,967
chodit po měsíci.

19
00:00:38,969 --> 00:00:40,569
Chápu dobře, že slavíme

20
00:00:40,571 --> 00:00:41,937
příchod falešných koz na špagátu?

21
00:00:41,939 --> 00:00:43,505
Carrie.

22
00:00:43,507 --> 00:00:45,207
Dobírat si chirurgické vylepšení

23
00:00:45,209 --> 00:00:46,675
je poslední útočistě fanatiků.

........