1
00:01:42,085 --> 00:01:44,920
- <i>V předchozích dílech...</i>
- LaGuerta našla krevní vzorek

2
00:01:44,954 --> 00:01:48,056
s krví Travise Marshalla
v tom zasraným kostele.

3
00:01:48,091 --> 00:01:50,726
Přesvědčila jsem LaGuertu,
aby mě nechala

4
00:01:50,760 --> 00:01:52,561
pomáhat jí s vyšetřováním,
abych věděla...

5
00:01:52,596 --> 00:01:56,499
- co se děje.
- Cože jsi?

6
00:01:56,533 --> 00:01:58,234
Ta hračka nevyvolává

7
00:01:58,268 --> 00:01:59,569
vzpomínky strachu.

8
00:01:59,603 --> 00:02:04,640
Vrah si na ni obkročmo sedl...

9
00:02:04,674 --> 00:02:05,941
Wayne tu ženu nezabil.

10
00:02:05,976 --> 00:02:08,110
Byl to někdo menší.

11
00:02:08,145 --> 00:02:09,678
Bodal pořád dokola tu ženu,

12
00:02:09,713 --> 00:02:10,946
dokud nebyl nůž tak zkrvavený,

13
00:02:10,981 --> 00:02:13,182
že její ruka sklouzla až k ostří

14
00:02:13,217 --> 00:02:16,085
a řízla se velmi hluboko do dlaně.

15
00:02:16,120 --> 00:02:19,355
Všechno, co jste řekla,
byla lež.

16
00:02:19,390 --> 00:02:20,957
Je to má verze...

17
00:02:20,991 --> 00:02:23,860
a já se jí budu držet.

18
00:02:23,894 --> 00:02:25,762
Máš tu krevní zprávu?

19
00:02:25,796 --> 00:02:28,531
Ohledně těch vykopaných těl?

20
00:02:28,566 --> 00:02:29,933
Jo.

21
00:02:29,967 --> 00:02:33,169
Něco, co bych měla vědět?

22
00:02:33,204 --> 00:02:34,437
Ne-e.

23
00:02:34,472 --> 00:02:36,339
Zapomeň na práci.

24
00:02:36,373 --> 00:02:38,141
........