1
00:02:02,881 --> 00:02:07,283
Překlad: Russell, Dezibook
www.neXtWeek.cz

2
00:02:07,403 --> 00:02:10,495
Primeval: New World
1x02 - Sisiutl

3
00:02:40,683 --> 00:02:43,550
To byla paráda, jsi úžasný.

4
00:02:43,619 --> 00:02:45,586
- Přímo zapálenej.
- Jako pochodeň.

5
00:02:45,588 --> 00:02:49,456
Páni, už je to chvíle, docela mi
chybělo tě vidět v akci.

6
00:02:49,492 --> 00:02:51,425
Je to jen o rytmu.

7
00:02:51,493 --> 00:02:53,761
Začít jemně, a pak to vybalit.

8
00:02:53,829 --> 00:02:55,830
Jak by nám to Umigen
mohl nepodepsat,

9
00:02:55,897 --> 00:02:57,531
když máme takovou pecku?

10
00:02:57,599 --> 00:02:59,166
Věděl jsem, že je to
pro tebe důležité.

11
00:02:59,333 --> 00:03:03,602
- Dnes dělám na tom prototypu.
- Páni, ani tě nemusím žádat.

12
00:03:03,738 --> 00:03:06,574
Slečno Finchová!

13
00:03:06,641 --> 00:03:08,541
Donáška se zpěvem?

14
00:03:08,609 --> 00:03:10,710
Evane, to je poručík Leeds.

15
00:03:10,778 --> 00:03:12,412
Je mi ctí, pane Crossi.

16
00:03:12,480 --> 00:03:13,680
Díky.

17
00:03:13,748 --> 00:03:17,081
Minulý týden nám zaopatřoval
ten incident v parku.

18
00:03:17,149 --> 00:03:18,583
Zaopatřoval?

19
00:03:18,652 --> 00:03:22,253
To já vám zajistil přístup,
zatímco jste pátrali po tom klukovi.

20
00:03:22,322 --> 00:03:25,755
- Jsem moc rád, že je v pořádku.
- Zavolala sis na pomoc armádu?

21
00:03:25,758 --> 00:03:30,193
Psalo se, že ty predátory
z parku ještě nenašli.

22
00:03:30,296 --> 00:03:32,363
Máte je ještě?
Rád bych je viděl.

........