1
00:00:03,463 --> 00:00:05,962
Na jakou plavbu se to chystáte?

2
00:00:05,963 --> 00:00:08,812
Jmenuje se to
Jízda archou znovuzrození.

3
00:00:08,813 --> 00:00:12,172
Katolický čtvrtletník tomu dal
nejvyšší hodnocení,

4
00:00:12,173 --> 00:00:14,503
pět trnových korunek.

5
00:00:14,513 --> 00:00:16,973
Kéž bys tak jel se mnou,
Sheldone.

6
00:00:16,983 --> 00:00:20,842
Mami, pokud bych jel,
byl bych živoucím důkazem toho,

7
00:00:20,843 --> 00:00:22,823
že Bůh umí konat zázraky.

8
00:00:24,143 --> 00:00:25,182
Přicházíš o hodně.

9
00:00:25,183 --> 00:00:26,542
Budeme se bavit od rána do večera.

10
00:00:26,543 --> 00:00:27,612
Bude to tématické.

11
00:00:27,613 --> 00:00:29,333
Třeba Jonáš
a pozorování velryb.

12
00:00:31,153 --> 00:00:34,092
Sněz, co můžeš,
ve stylu Poslední večere.

13
00:00:34,093 --> 00:00:36,512
A moje nejoblíbenější
je Zastřílej si s Bohem.

14
00:00:36,513 --> 00:00:39,862
Co je Zastřílej si s bohem?
Skoro mám strach se zeptat.

15
00:00:39,863 --> 00:00:42,712
Bude to velká psina.

16
00:00:42,713 --> 00:00:45,192
Napíšeš svoje hříchy
na asfaltového holuba.

17
00:00:45,193 --> 00:00:47,472
Ti se vystřelí do vzduchu
a ty je rozprášíš

18
00:00:47,473 --> 00:00:49,332
dvanáctkou brokovnicí,

19
00:00:49,333 --> 00:00:53,213
ve jménu Božího smilování.

20
00:00:53,223 --> 00:00:56,102
Upřímně, mami, velmi mě zaujalo,
jakého pokroku

21
00:00:56,103 --> 00:00:58,102
vaše společenství dosáhlo.

22
00:00:58,103 --> 00:01:01,713
Plavit se oceánem bez obav
z pádu do hlubin.

........