1
00:02:34,487 --> 00:02:36,113
Učiteli.

2
00:02:38,950 --> 00:02:43,412
Tvoje schopnosti
nemají již jen fyzický charakter.

3
00:02:43,621 --> 00:02:47,708
Jsou spojeny
s duchovním nadhledem.

4
00:02:48,459 --> 00:02:52,254
Odpověz mi: jaké nejvyšší
techniky chceš dosáhnout?

5
00:02:52,463 --> 00:02:55,090
- Nechci mít žádnou.
- Správně.

6
00:02:55,300 --> 00:02:57,759
Na co myslíš,
když čelíš protivníkovi?

7
00:02:57,969 --> 00:02:59,636
Protivník neexistuje.

8
00:02:59,846 --> 00:03:01,346
A proč je tomu tak?

9
00:03:01,556 --> 00:03:05,642
Protože slovo "já" neexistuje.

10
00:03:05,852 --> 00:03:09,313
Nuže, pokračuj.

11
00:03:10,190 --> 00:03:13,358
Dobrý boj by měl být

12
00:03:13,818 --> 00:03:19,072
jako dětská hra,
ale musí se brát vážně.

13
00:03:19,616 --> 00:03:24,703
Dobrý bojovník
není napjatý, ale připravený.

14
00:03:24,954 --> 00:03:28,290
Příliš nepřemýšlí ani nesní.

15
00:03:28,499 --> 00:03:31,001
Je připravený na příští krok.

16
00:03:31,294 --> 00:03:34,087
Když protivník zaútočí,
já se stáhnu.

17
00:03:34,297 --> 00:03:36,632
Když se stáhne, já zaútočím.

18
00:03:36,841 --> 00:03:39,426
A když dostanu příležitost,

19
00:03:40,470 --> 00:03:42,721
nejsem to já, kdo udeří.

20
00:03:44,057 --> 00:03:46,558
Udeří to samo.

21
00:03:46,768 --> 00:03:49,311
Pamatuj si ale,

22
00:03:49,520 --> 00:03:53,482
že nepřítel
má jen představy a iluze,

23
00:03:53,691 --> 00:03:57,152
za kterými skrývá
........