1
00:00:09,032 --> 00:00:12,233
Nemá žádný průkaz,
peněženku, klíče

2
00:00:12,353 --> 00:00:14,183
a s policií mluvit nechtěla.

3
00:00:14,251 --> 00:00:16,354
Takže nám ji nechali za dveřmi?

4
00:00:16,422 --> 00:00:18,640
Když jsem byl u policie,
dělávali jsme to tak pořád.

5
00:00:18,760 --> 00:00:22,433
Nedobrovolná psychiatrická hospitalizace.

6
00:00:22,501 --> 00:00:25,103
Hodně jsme si tím
ulehčili papírování.

7
00:00:28,239 --> 00:00:29,373
Počkej tady.

8
00:00:29,441 --> 00:00:30,574
Jasně.

9
00:00:33,676 --> 00:00:35,712
Jak se jmenujete?

10
00:00:35,779 --> 00:00:38,684
Slyšela jsem, že jste dnes v noci
způsobila docela rozruch.

11
00:00:38,752 --> 00:00:43,189
Naštvala vás nějaká
anti-semitská poznámka.

12
00:00:43,256 --> 00:00:45,123
Dělali si legraci.

13
00:00:45,191 --> 00:00:47,458
Ti obchodníci v baru...

14
00:00:47,526 --> 00:00:50,360
Řekli: "Nenech se jimi ohroŽID."

15
00:00:50,428 --> 00:00:51,918
Tak to vždycky začíná, víte?

16
00:00:52,026 --> 00:00:53,860
Vtipy.

17
00:00:53,927 --> 00:00:55,828
Máte na kabátu krev.

18
00:00:55,896 --> 00:00:57,263
- Ta je vaše?
- Jejich.

19
00:00:57,331 --> 00:01:00,899
Rozbila jsem láhev od piva
a pobodala je. Budou žít,

20
00:01:00,968 --> 00:01:02,970
ale nikdy nezapomenou.

21
00:01:03,438 --> 00:01:04,772
Nejsem imunní

22
00:01:04,840 --> 00:01:06,807
vůči těm zvěrstvům,
kterými trpěli tvoji lidé.

23
00:01:06,875 --> 00:01:09,811
Ztratila jste někoho ve válce?

........