1
00:00:01,900 --> 00:00:03,300
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,519 --> 00:00:05,009
<i>Parker, vezmeš si mě?</i>

3
00:00:05,662 --> 00:00:06,760
<i>Pracuju pro CIA.</i>

4
00:00:07,159 --> 00:00:08,924
<i>Nemůžu si tě vzít.
Sbohem, Auggie.</i>

5
00:00:09,025 --> 00:00:10,521
<i>Pokud tě Rusově chytí,</i>

6
00:00:10,589 --> 00:00:13,918
<i>tak ti CIA nepomůže.</i>

7
00:00:14,019 --> 00:00:15,416
<i>Za celou dobu,
co jsi byla sama,</i>

8
00:00:15,517 --> 00:00:16,750
<i>mě už musíš mít plné zuby.</i>

9
00:00:16,851 --> 00:00:18,082
<i>Nikdy.</i>

10
00:00:18,148 --> 00:00:19,747
<i>Rád bych vás přivítal
na farmě v Bluebonnet.</i>

11
00:00:19,815 --> 00:00:23,382
<i>Takže jste nebyla schopna oddělit
svůj pracovní život od toho osobního.</i>

12
00:00:23,483 --> 00:00:24,850
<i>- Ahoj, Joan.
- Sethe.</i>

13
00:00:24,918 --> 00:00:26,581
<i>- Jak se držíš?
- Bylo mi už líp.</i>

14
00:00:26,683 --> 00:00:28,049
<i>Chci, abys pracovala s Eyalem.</i>

15
00:00:28,150 --> 00:00:29,382
<i>Ale neděl se s ním o informace.</i>

16
00:00:29,449 --> 00:00:31,248
<i>Proč Mossad
vyšetřuje Khalida Ansariho?</i>

17
00:00:31,349 --> 00:00:34,685
<i>Domníváme se, že využívá
charitu pro teroristickou práci.</i>

18
00:00:34,753 --> 00:00:37,224
<i>Přiřadila jste mě na to,
protože dobře zvládám Eyala.</i>

19
00:00:37,291 --> 00:00:38,859
<i>Obávám se,
že spíš on zvládá tebe.</i>

20
00:00:38,927 --> 00:00:40,561
<i>Tohle je můj byt v D.C.</i>

21
00:00:40,662 --> 00:00:42,928
<i>Můžeš tu zůstat,
dokud se nepostavíš na vlastní nohy.</i>

22
00:02:08,972 --> 00:02:11,474
Ať je to kdokoliv,
doufám, že máš s sebou snídani.

........