1
00:00:35,800 --> 00:00:37,200
Io - první měsíc Jupiteru

2
00:00:40,180 --> 00:00:43,580
Další na řadě je
experiment měření tlaku vrstevníků.

3
00:00:43,580 --> 00:00:45,180
Jak moc je jednotlivec...

4
00:00:45,180 --> 00:00:46,580
ovlivňován celou skupinou?

5
00:00:46,580 --> 00:00:48,140
Koukněme, Arnold Rimmer se opozdil.

6
00:00:48,140 --> 00:00:51,100
Subjekt v tomto experimentu může být on.
Když se konečně...

7
00:00:51,100 --> 00:00:52,900
uráčí poctít nás svou návštěvou,

8
00:00:52,900 --> 00:00:55,460
zeptám se vás na pár otázek.

9
00:00:55,460 --> 00:00:57,740
a chci, aby jste odpověděli
odpovídajícím způsobem.

10
00:01:00,900 --> 00:01:03,260
První den semestru a já jdu pozdě!

11
00:01:03,260 --> 00:01:05,780
To je tak trapné. On mě zabije.

12
00:01:10,420 --> 00:01:11,940
Pan Rimmer!

13
00:01:11,940 --> 00:01:15,340
Doufám, že vás příliš neobtěžujeme,
že začínáme na čas.

14
00:01:15,340 --> 00:01:16,540
Promiň, otče.

15
00:01:16,540 --> 00:01:18,460
Jsem "otec" mimo univerzitu.

16
00:01:18,460 --> 00:01:21,380
Uvnitř jsem "Pan" nebo
"Přednášející Rimmer", jasné?

17
00:01:21,380 --> 00:01:23,020
Ano, otče.

18
00:01:23,020 --> 00:01:24,460
Teda, pane.

19
00:01:24,460 --> 00:01:26,220
To je tak trapné.

20
00:01:26,220 --> 00:01:28,860
Jen si projdeme pár otázek

21
00:01:28,860 --> 00:01:30,300
jako část psychologického profilu.

22
00:01:30,300 --> 00:01:32,140
Dobře,

23
00:01:32,140 --> 00:01:34,060
podívejte se na tuto barvu.

24
00:01:34,060 --> 00:01:36,460
Je to purpurová, modrá nebo zelená?
........