1
00:00:00,420 --> 00:00:03,200
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:03,680 --> 00:00:07,030
Gratulujeme,
kmeny se slučují!

3
00:00:07,100 --> 00:00:09,620
<i>Po sloučení</i>

4
00:00:09,690 --> 00:00:12,810
<i>měli Tandangové převahu
7:4 nad Kalabawy.</i>

5
00:00:12,880 --> 00:00:15,760
Ve sloučení jsem poprvé.
A s převahou ještě lepší.

6
00:00:15,820 --> 00:00:20,280
<i>Zatímco se všichni zabydlovali,
Lisa našla Malcolmovu imunitu.</i>

7
00:00:20,340 --> 00:00:23,170
Haleluja, našla ji kostelnice,
která snad má srdce.

8
00:00:23,220 --> 00:00:25,970
Víš to ty, Denise a já.
Nikdo jiný.

9
00:00:26,020 --> 00:00:28,710
<i>Po sloučení se dal Penner do práce.</i>

10
00:00:28,800 --> 00:00:30,540
Můžou nás vyloučit oba.

11
00:00:31,050 --> 00:00:34,470
<i>Přesvědčoval RC a Skupina,
aby šli s ním.</i>

12
00:00:34,520 --> 00:00:37,070
Musím ho přesvědčit,
že podrazit lidi,

13
00:00:37,130 --> 00:00:39,710
se kterými strávil 17 dní,
je v pohodě.

14
00:00:39,760 --> 00:00:43,760
<i>Ale naneštěstí pro něj se Jeff
chtěl zbavit navrátilců.</i>

15
00:00:43,790 --> 00:00:46,500
Dáme čtyři RC a čtyři Pennerovi.

16
00:00:46,930 --> 00:00:50,650
Přidám se ke komukoli,
pokud Penner vypadne dřív než já.

17
00:00:50,690 --> 00:00:53,736
<i>Na radě si Penner
nebyl jistý svou aliancí</i>

18
00:00:53,736 --> 00:00:55,790
<i>a rozhodl se zahrát imunitu.</i>

19
00:00:55,870 --> 00:00:59,820
Pokud má někdo skrytou imunitu
a chce ji zahrát, teď je čas.

20
00:01:00,660 --> 00:01:02,110
Jdu do toho.

21
00:01:02,200 --> 00:01:05,110
<i>Jeho instinkty byly správné.
Aliance ho zradila.</i>

22
00:01:05,170 --> 00:01:08,600
........