1
00:00:00,680 --> 00:00:02,000
V předchozích dílech Vanished:

2
00:00:02,120 --> 00:00:03,280
Chodil jsem s ní.

3
00:00:03,360 --> 00:00:04,880
- Se Sárou Collinsovou?
- Jmenuje se Nicky.

4
00:00:05,000 --> 00:00:05,960
Nicky Johnsonová.

5
00:00:06,040 --> 00:00:10,560
<i>Soudce Rainer byl zvolen jako
111. soudce Nejvyššího soudu.</i>

6
00:00:10,640 --> 00:00:13,440
- Rád bych si s vámi promluvil o vaší dceři.
- Nemáme co říct.

7
00:00:13,520 --> 00:00:14,400
Je všechno v pořádku?

8
00:00:19,200 --> 00:00:20,600
Ta dívka, kterou jste
nechal testovat...

9
00:00:20,720 --> 00:00:21,680
Je to vaše dcera.

10
00:00:21,760 --> 00:00:23,800
Je to moje dcera!

11
00:00:24,160 --> 00:00:25,600
Pro tvoji ochranu.

12
00:00:25,720 --> 00:00:27,120
<i>Aby ses znovu neztratila.</i>

13
00:00:30,320 --> 00:00:31,560
Co jí to ksakru dělali?

14
00:00:31,640 --> 00:00:34,920
<i>Když jsi slabá,
tohle tě udělá silnější.</i>

15
00:00:35,000 --> 00:00:36,520
Najeď na tu zeď za Sárou,
co je to?

16
00:00:36,640 --> 00:00:37,480
Nějaký odraz,

17
00:00:37,600 --> 00:00:38,440
vypadá to na obličej.

18
00:00:38,560 --> 00:00:40,880
- To je Eugene Collins.
- Jeffreyho otec.

19
00:00:41,440 --> 00:00:42,560
Dostali jste se sem rychle.

20
00:00:45,840 --> 00:00:48,200
Dokážu udržet tajemství.
Dokážeš i ty?

21
00:00:55,800 --> 00:00:57,120
Zavolej helikoptéru.

22
00:01:10,120 --> 00:01:11,400
Našli jsme naši holku.

23
00:01:12,320 --> 00:01:14,440
Dobře, leť dolu,
hezky pomalu.
........