1
00:00:00,083 --> 00:00:02,002
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,294 --> 00:00:03,879
<i>Tohle je pouze začátek.</i>

3
00:00:03,879 --> 00:00:05,964
<i>Kree přišli
zabrat Sluneční soustavu.</i>

4
00:00:06,381 --> 00:00:09,092
<i>Kree chce postavit
stabilní červí díru,</i>

5
00:00:09,092 --> 00:00:11,386
<i>přes kterou
by sem poslala svou flotilu.</i>

6
00:00:11,803 --> 00:00:14,389
- Slunce...
- Zničí celé Slunce.

7
00:00:14,389 --> 00:00:16,266
<i>Pantere, co se děje?</i>

8
00:00:16,266 --> 00:00:18,685
<i>Varování. Nacházíte se na
kolizním kurzu se Sluncem.</i>

9
00:00:19,102 --> 00:00:22,105
Pokud ten tunel nezničíme,,
bude to konec pro všechny.

10
00:00:22,105 --> 00:00:24,816
<i>Tak tam budeme
muset letět a zničit jej zevnitř.</i>

11
00:00:24,816 --> 00:00:27,444
- Jsme naživu?
- Ne na dlouho.

12
00:00:35,786 --> 00:00:38,372
Mám 60 kontaktů
v sektoru 2-9-2.

13
00:00:38,372 --> 00:00:40,249
Jsou tady!

14
00:00:49,633 --> 00:00:51,009
Štíty jsou mimo.

15
00:00:51,009 --> 00:00:52,761
Další střely
už asi nevydržíme.

16
00:00:52,761 --> 00:00:54,429
Aktivujte podprostorové motory.

17
00:00:54,429 --> 00:00:55,806
Jsou mimo provoz.

18
00:00:56,098 --> 00:00:58,725
Naše jediná šance
je přistát na tamté planetě.

19
00:01:03,522 --> 00:01:06,316
My to nedokážeme!

20
00:01:06,316 --> 00:01:08,652
Takhle nemluv.
DOkážeš to.

21
00:01:25,419 --> 00:01:27,546
<i>A pak přišel den,
jako žádný jiný.</i>

22
00:01:27,546 --> 00:01:29,339
<i>Kdy se
........