1
00:01:37,667 --> 00:01:38,833
Haló.

2
00:01:39,333 --> 00:01:40,500
Ano.

3
00:01:43,708 --> 00:01:44,583
Co?

4
00:01:44,625 --> 00:01:47,125
Pane, prosím vás,
abyste si vypnul mobil.

5
00:01:47,250 --> 00:01:49,333
Vteřinku, prosím.

6
00:01:59,833 --> 00:02:01,167
Promiňte!

7
00:02:21,792 --> 00:02:23,667
Pane, sedněte si prosím!

8
00:02:33,250 --> 00:02:34,917
Kapitáne, lékařská pohotovost.

9
00:02:34,917 --> 00:02:37,000
Jeden cestující v kabině omdlel.

10
00:02:37,042 --> 00:02:39,917
Dillí Air India 11,
vracíme se kvůli lékařské pomoci.

11
00:02:47,667 --> 00:02:50,625
Pane, odpovězte!
Odpovězte, prosím, pane!

12
00:03:01,708 --> 00:03:03,167
Zastavte, počkejte!

13
00:03:12,375 --> 00:03:13,833
Už jsem v pořádku.

14
00:03:13,917 --> 00:03:15,167
Děkuji.

15
00:03:15,250 --> 00:03:16,083
Už můžete jít.

16
00:03:16,167 --> 00:03:17,333
Už můžu jít sám.

17
00:03:18,292 --> 00:03:20,208
Pane, počkejte.

18
00:03:49,250 --> 00:03:50,708
Přivezte auto.

19
00:03:51,167 --> 00:03:52,625
Jste pan Dullon?

20
00:03:52,667 --> 00:03:53,000
Co?

21
00:03:53,083 --> 00:03:54,125
Mám na čele vytetované jméno?

22
00:03:54,125 --> 00:03:54,833
Přivezte auto, rychle!

23
00:03:54,875 --> 00:03:55,708
OK, pane! Sem pane.

24
00:03:57,375 --> 00:03:58,833
Pojedeme k hotelu, pane?

25
........