1
00:00:00,000 --> 00:00:03,378
- Keel říká, že máme v týmu krtka.
- Musí to být Aidan.

2
00:00:03,378 --> 00:00:06,173
Goebel nebyl venku od chvíle,
kdy byl u Turnera.

3
00:00:06,215 --> 00:00:08,050
Zajeďte do Amsterdamu a zjistěte,
co v tom kufříku bylo.

4
00:00:08,050 --> 00:00:10,552
Rusové špehovali důstojníka MI6,

5
00:00:10,552 --> 00:00:11,845
George Ballarda.

6
00:00:11,845 --> 00:00:15,057
Měl u sebe spis případu,
který se jmenoval Přesýpací hodiny.

7
00:00:15,057 --> 00:00:17,226
- Musíš to udělat.
- Ne, nemusím.

8
00:00:17,226 --> 00:00:20,020
Bože. Co jsi to udělal.

9
00:00:20,020 --> 00:00:21,772
Někdo tam je.

10
00:00:22,814 --> 00:00:24,900
Proč sleduješ Jacka Turnera?

11
00:00:24,900 --> 00:00:27,569
Sleduju? Víš, co by udělal,
kdyby to zjistil?

12
00:00:27,569 --> 00:00:30,614
- Je slečna Kentová pořád s tebou?
- Jsi paranoidní. Vážně?

13
00:00:30,614 --> 00:00:33,408
Budeme potřebovat
seznam žen z vaší kanceláře,

14
00:00:33,408 --> 00:00:34,826
které vás mohly sledovat.

15
00:00:34,826 --> 00:00:36,620
Tati, chybí nám 30 miliónů.

16
00:00:36,620 --> 00:00:38,455
Kismet začne vydělávat téměř okamžitě

17
00:00:38,455 --> 00:00:40,666
při neočekávaných
nehodách a katastrofách.

18
00:00:42,876 --> 00:00:43,961
Chystá se vyhodit do vzduchu budovu.

19
00:00:43,961 --> 00:00:46,296
Hned odtamtud zmiz.
To je rozkaz!

20
00:01:26,962 --> 00:01:29,965
Překlad: DENERICK a Miki226
Korekce: Miki226

21
00:01:30,924 --> 00:01:33,927
www.neXtWeek.cz

22
00:01:34,928 --> 00:01:37,931
www.serialzone.cz

23
........