1
00:00:03,703 --> 00:00:06,838
Jen chci vědět,
na jaké straně stojíte.

2
00:00:06,840 --> 00:00:10,041
Stojíte na straně mocných,
privilegovaných?

3
00:00:10,043 --> 00:00:13,145
Na straně těch,
kteří se nad nás povyšují?

4
00:00:13,147 --> 00:00:17,983
Nebo stojíte na straně vašich
bratrů a sester, nohama na zemi?

5
00:00:17,985 --> 00:00:22,104
Třetí vlna není jenom myšlenka.
Je to řešení.

6
00:00:22,106 --> 00:00:26,858
3 miliardy lidí žijí
ze dvou a půl dolaru na den.

7
00:00:26,860 --> 00:00:31,279
Pro tohoto chlapa, senátora
Wallace Hereka, je to v pořádku.

8
00:00:31,281 --> 00:00:34,783
Chce si jenom uchránit svou moc.

9
00:00:34,785 --> 00:00:38,170
Chcete mluvit o 1%?

10
00:00:38,172 --> 00:00:42,257
To 1%, co ročně utratí za zbraně,
by mohlo poslat každé dítě do školy.

11
00:00:42,259 --> 00:00:48,096
Jak tohle šílenství zastavíme?
Musíme se tomu postavit.

12
00:00:48,098 --> 00:00:50,500
A co uděláme,
když se tomu postavíme?

13
00:00:51,418 --> 00:00:55,954
Zmrzačíme je,
aby už po nás nemohli šlapat.

14
00:00:59,269 --> 00:01:02,186
- Tady Mia. Můžeš.
- Do toho.

15
00:01:02,188 --> 00:01:06,407
Chystá se další útok,
ještě neznám cíl. Potřebuju víc času.

16
00:01:06,409 --> 00:01:08,109
Co zatím máš?

17
00:01:08,111 --> 00:01:10,060
Počkej.

18
00:01:11,114 --> 00:01:12,280
FBI. Na zem, hned!

19
00:01:12,282 --> 00:01:13,481
Mio, co se děje?

20
00:01:13,483 --> 00:01:16,367
Mio?

21
00:01:21,072 --> 00:01:22,290
Mio?

22
00:01:25,178 --> 00:01:28,212
Lehněte si na zem.
........