1
00:00:02,159 --> 00:00:04,892
<i>V předchozích dílech Once Upon a Time:</i>

2
00:00:05,764 --> 00:00:06,914
Kde je Peter?

3
00:00:07,393 --> 00:00:08,741
On nebyl ten vlk.

4
00:00:09,689 --> 00:00:10,489
To já?

5
00:00:11,078 --> 00:00:13,598
Dávej pozor.
Málem jsi mi rozbil mého vlčka, Billy.

6
00:00:13,718 --> 00:00:15,392
Promiň, Ruby,
ale podívej, je v pohodě.

7
00:00:15,512 --> 00:00:17,235
Pověz mi o tomhle.

8
00:00:17,355 --> 00:00:19,433
To je ten klobouk,
který ti sebral tvé milované.

9
00:00:19,553 --> 00:00:21,704
Teď je tu magie.
Nějak se za nimi dostat musím.

10
00:00:21,824 --> 00:00:24,608
Bez vílího prachu,
který nás povede, je to beznadějné.

11
00:00:24,728 --> 00:00:27,897
Rodina je vše, má drahá.
Krasoň mohl tou mou nadějí být,

12
00:00:28,017 --> 00:00:32,517
ale místo toho mé utrpení ještě zhoršil.
Nejprve musí zažít bolest, mou bolest.

13
00:00:37,476 --> 00:00:41,395
Odložte krumpáče, bratři!
První runda u Babičky je na můj účet!

14
00:00:45,143 --> 00:00:47,543
No tak, Leroyi.
Zmeškáme štístkoslevu.

15
00:00:47,931 --> 00:00:50,270
Babička dneska prodává
2 medoviny za cenu jedné.

16
00:00:50,390 --> 00:00:53,646
To, že se tomu říká štístkosleva,
neznamená to, že tam musíš být, Štístko.

17
00:00:53,766 --> 00:00:54,996
Musíme pracovat.

18
00:00:55,116 --> 00:00:56,466
Ale jsi utahaný.

19
00:00:56,821 --> 00:00:59,123
My všichni jsme.
Pauza by nám bodla.

20
00:00:59,243 --> 00:01:02,750
Krasoň nám poprosil o to,
abychom vytěžili prach, vílí prach,

21
00:01:02,870 --> 00:01:05,632
který nám pomůže přivést
Sněhurku a Emmu zpátky domů.

22
00:01:05,752 --> 00:01:06,652
........