1
00:00:00,176 --> 00:00:03,176
exi©2011

2
00:00:03,471 --> 00:00:08,471
Titulky nejdříve na:
www.boardwalk-empire.4fan.cz

3
00:01:58,479 --> 00:02:03,117
Dojdi pro citróny,
až půjdeš z práce. Ano?

4
00:02:04,888 --> 00:02:07,623
Chci si dát citróny.

5
00:02:26,005 --> 00:02:29,607
-Slyšel jsi mě?
-Chceš citróny.

6
00:02:30,809 --> 00:02:34,211
Nedokážu si udělat pohodlí.

7
00:02:34,245 --> 00:02:36,079
Agent Clarkson leží na lůžku

8
00:02:36,113 --> 00:02:40,182
s popáleninami třetího stupně
na většině těla.

9
00:02:40,217 --> 00:02:44,819
Odvážím se tvrdit,
že také moc pohodlí nemá.

10
00:02:44,853 --> 00:02:46,754
Omlouvám se, taťko.

11
00:02:46,788 --> 00:02:50,423
Já jen...

12
00:02:50,458 --> 00:02:54,094
Chci už to mít za sebou.

13
00:02:58,231 --> 00:03:00,765
Dojdu pro citróny.

14
00:03:12,643 --> 00:03:15,911
Všechny lidské bytosti hřeší.

15
00:03:15,946 --> 00:03:20,148
Snažíme se,
ale stejně děláme chyby.

16
00:03:20,183 --> 00:03:24,518
Jak se tedy vyhneme pekelným ohňům,

17
00:03:24,552 --> 00:03:26,753
přestože nedokážeme přestat hřešit?

18
00:03:29,489 --> 00:03:31,157
Už jsme si to říkali, drahý.

19
00:03:31,191 --> 00:03:33,459
Omluvíme se?

20
00:03:33,493 --> 00:03:36,460
A ještě předtím?

21
00:03:42,600 --> 00:03:48,304
Musíš se z hříchů vyzpovídat.
Pak se omluvit. Zná to.

22
00:03:48,338 --> 00:03:50,238
Když budeš zlobit,

23
00:03:50,272 --> 00:03:53,207
budeš drzý na rodiče
nebo se smát v kostele,

........