1
00:00:00,254 --> 00:00:03,254
exi©2011

2
00:00:03,583 --> 00:00:08,583
Titulky nejdříve na:
www.boardwalk-empire.4fan.cz

3
00:02:47,779 --> 00:02:51,416
Pátá kniha Mojžíšova, 24:14.

4
00:02:51,450 --> 00:02:57,688
Nebudeš utiskovat nádeníka,
zchudlého a potřebného

5
00:02:57,722 --> 00:03:02,592
ze svých bratří ani ze svých hostí,

6
00:03:02,626 --> 00:03:04,993
kteří žijí v tvé zemi v tvých branách.

7
00:03:05,027 --> 00:03:08,396
Pán věděl,
že slušnost

8
00:03:08,431 --> 00:03:10,898
není něco,
co mocní mohou

9
00:03:10,933 --> 00:03:13,767
rozkouskovat jako kůrku chleba.

10
00:03:13,802 --> 00:03:20,100
Pán věděl, že slušnost a poctivost
jsou závazkem těm,

11
00:03:20,101 --> 00:03:24,644
kteří věrně slouží.
A že jim bude na oplátku

12
00:03:24,678 --> 00:03:26,346
také poslouženo. Amen.

13
00:03:26,381 --> 00:03:30,917
Silní a slabí by se
měli navzájem poznat.

14
00:03:30,951 --> 00:03:33,452
Amen.
A poznat pravdu.

15
00:03:33,486 --> 00:03:36,354
Že silný není tak mocný,

16
00:03:36,389 --> 00:03:39,591
jak si může myslet.
A že slabý

17
00:03:39,625 --> 00:03:42,327
není tak vetchý,
jak se může zdát.

18
00:03:42,361 --> 00:03:45,797
Pán věděl,
že uctivost

19
00:03:45,831 --> 00:03:48,466
není jen pouhá služba.

20
00:04:03,877 --> 00:04:05,843
Vy to tady vedete?

21
00:04:05,878 --> 00:04:08,612
Nikdo jiný tady není.

22
00:04:11,046 --> 00:04:13,000
Poslal mě Nucky Thompson.

23
........