1
00:00:06,822 --> 00:00:09,027
<i>Letecké a námořní jednotky
Spojených států</i>

2
00:00:09,118 --> 00:00:12,259
<i>provedly sérii úderů
proti teroristickým zařízením.</i>

3
00:00:12,345 --> 00:00:15,048
<i>Letadlo společnosti Pan Am
se zřítilo uprostřed města Lockerbie.</i>

4
00:00:15,103 --> 00:00:17,238
<i>Byly na něj uvaleny sankce
kvůli teroristickým činům</i>

5
00:00:17,276 --> 00:00:18,912
<i>v Africe, Evropě,</i>
<i>a na Blízkém východě.</i>

6
00:00:18,947 --> 00:00:21,276
<i>Nebudeme snášet tuto agresi
vůči... Kuvajtu.</i>

7
00:00:21,287 --> 00:00:22,989
<i>Tento nelítostný
pronásledovatel teroristů.</i>

8
00:00:23,023 --> 00:00:24,322
<i>Nebudeme dělat žádné rozdíly.</i>

9
00:00:24,357 --> 00:00:27,154
<i>Loď USS Cole byla napadena,
zatímco tankovala v přístavu Aden.</i>

10
00:00:27,209 --> 00:00:29,042
<i>Toto byl teroristický čin.</i>

11
00:00:29,193 --> 00:00:31,341
<i>Byl to ohavný a zbabělý čin.</i>

12
00:00:31,342 --> 00:00:34,814
<i>Další píseň, kterou vám
zahrajeme, patří mezi klasiky.</i>

13
00:00:35,529 --> 00:00:37,927
<i>... dokud jej něco nezastaví.</i>

14
00:00:37,998 --> 00:00:40,249
<i>Chci mít jen jistotu,</i>
<i>že na nás znovu nezaútočí.</i>

15
00:00:40,371 --> 00:00:43,605
<i>Letadlo narazilo přímo do
World Trade Center.</i>

16
00:00:46,539 --> 00:00:48,107
<i>Tisíce lidí utíkají.</i>

17
00:00:48,187 --> 00:00:52,141
<i>Musíme být a budeme ostražití
doma i venku.</i>

18
00:00:58,901 --> 00:01:01,369
<i>Co to do prdele děláš?</i>

19
00:01:02,130 --> 00:01:04,297
<i>Kurva!</i>
<i>Minule mi něco uniklo.</i>

20
00:01:04,354 --> 00:01:07,775
<i>Nedovolím... Nemůžu dovolit,
aby se to stalo znovu.</i>

21
00:01:09,448 --> 00:01:12,181
<i>To bylo před deseti lety.</i>
<i>Každému toho dne něco uniklo.</i>

22
........