1
00:01:47,858 --> 00:01:51,260
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:01:51,294 --> 00:01:53,529
To je z obranného zranění.

3
00:01:53,563 --> 00:01:55,597
Zatkli tě, bude proces.

4
00:01:55,632 --> 00:01:57,733
Půjdeš do vězení
na dlouhou dobu.

5
00:01:57,768 --> 00:01:59,735
Znamená to, že je konec?

6
00:01:59,769 --> 00:02:01,370
Ne.

7
00:02:01,404 --> 00:02:03,171
Tohle jsou nebezpeční lidé.

8
00:02:03,206 --> 00:02:06,040
Neměl by ses zaplést
s Bratrstvem Kočka.

9
00:02:06,075 --> 00:02:07,241
Neměj strach.

10
00:02:07,276 --> 00:02:09,310
Nedovolím,
aby se ti něco stalo.

11
00:02:09,344 --> 00:02:10,544
Kde je Nadia?

12
00:02:10,579 --> 00:02:12,746
Isaak Sirko chce, abys
ztratil ten krevní důkaz,

13
00:02:12,781 --> 00:02:14,748
který ho spojuje
s vraždami Kolumbijců.

14
00:02:14,783 --> 00:02:17,451
Jestli to udělám,
Nadia bude volná.

15
00:02:17,485 --> 00:02:18,785
Platí.

16
00:02:18,820 --> 00:02:20,520
Co tu Price dělal?

17
00:02:20,555 --> 00:02:22,923
Doslechl se, že jsme našli
další Randallovy oběti.

18
00:02:22,958 --> 00:02:24,992
Požádal o materiály k případu.

19
00:02:25,027 --> 00:02:26,427
Zfušoval jsem krevní zprávu.

20
00:02:26,461 --> 00:02:28,195
Můj chlapík říkal,
že ta čistá místa

21
00:02:28,230 --> 00:02:31,865
značí vraha mnohem
menšího, než Wayne Randall.

22
00:02:31,899 --> 00:02:33,433
Menšího, jako Hannah McKay?

23
00:02:33,467 --> 00:02:35,469
A myslím, že v tom pokračovala.
........