1
00:00:21,901 --> 00:00:24,421
Evropa, sklonek 18. století.

2
00:00:24,741 --> 00:00:30,141
Šlechta vládne tvrdou rukou
za podpory mocných náboženských sil.

3
00:00:30,461 --> 00:00:32,821
Již ale vanou vichry změn...

4
00:00:33,181 --> 00:00:37,621
V celé Evropě požadují intelektuálové
a myslitelé svobodu pro všechny.

5
00:00:37,941 --> 00:00:43,061
Začalo osvícenství.

6
00:00:53,221 --> 00:00:55,101
Zkouším si ho vybavit.

7
00:00:56,861 --> 00:00:57,821
Johanna.

8
00:01:01,781 --> 00:01:05,301
Musím vám o něm vyprávět.
O nás vyprávět.

9
00:01:07,461 --> 00:01:10,341
Chci vám vysvětlit naše pohnutky.

10
00:01:12,781 --> 00:01:17,061
LEVNÉ KNIHY
uvádí

11
00:01:19,741 --> 00:01:25,061
KRÁLOVSKÁ AFÉRA

12
00:01:32,341 --> 00:01:36,621
Milované děti,
neznáte mě, ale já jsem vaše matka.

13
00:01:38,781 --> 00:01:42,901
Možná jste mi nikdy neodpustili.
Možná mě nenávidíte.

14
00:01:43,261 --> 00:01:45,381
Doufám, že tomu tak není.

15
00:01:47,061 --> 00:01:49,581
Vím, že už vás nikdy neuvidím.

16
00:01:50,101 --> 00:01:55,021
Proto teď píši. Chci vám říci
pravdu dřív, než bude pozdě.

17
00:02:01,101 --> 00:02:06,621
ANGLIE, 1766
O devět let dříve

18
00:02:08,541 --> 00:02:12,301
Za vašeho otce, krále Kristiána VII.,
mne provdali dřív,

19
00:02:12,421 --> 00:02:15,541
než jsem se s ním
vůbec stačila setkat.

20
00:02:15,621 --> 00:02:21,061
Nikdy předtím jsem neopustila Anglii,
nyní jsem byla dánskou královnou.

21
00:02:21,141 --> 00:02:23,901
Nový život, nový jazyk.

22
00:02:24,221 --> 00:02:25,181
Dobrý den.

23
........