1
00:00:00,287 --> 00:00:02,953
<i>V minulých
dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,954 --> 00:00:04,017
Co je tohle?

3
00:00:04,018 --> 00:00:05,257
Řekl jsem si, že bychom mohli
udělat tématickou noc,

4
00:00:05,258 --> 00:00:07,065
když se bereme
čtvrtého července.

5
00:00:07,066 --> 00:00:08,777
Ty se vyspíš
s Kathleen?

6
00:00:08,778 --> 00:00:10,617
Ještě není rozvedená.

7
00:00:10,618 --> 00:00:13,737
Mohli by vás
přistihnout.

8
00:00:13,738 --> 00:00:17,617
Slibuju, že příští týden
nebudu s jiným chlapem.

9
00:00:17,618 --> 00:00:18,530
Týden?

10
00:00:20,410 --> 00:00:22,657
Odepsal jsi mi,
takže jsem myslel,

11
00:00:22,658 --> 00:00:25,292
že je tu šance, že se
budeme zase kamarádit.

12
00:00:25,293 --> 00:00:27,669
Alice se se mnou
zase chce kamarádit.

13
00:00:27,670 --> 00:00:29,684
To já mu řekla,
aby ti napsal.

14
00:00:29,685 --> 00:00:32,620
O tomhle nesmíš
Amy nic říct.

15
00:00:32,621 --> 00:00:33,732
O čem?

16
00:00:33,733 --> 00:00:36,046
Anne je lesba.

17
00:00:37,205 --> 00:00:38,989
Doufám, že se to
nedostane ven.

18
00:00:39,893 --> 00:00:42,997
A přemýšlej o tom
přechodu na naši školu.

19
00:00:43,605 --> 00:00:45,732
Lidi, prosím. Žadoním.
Prosím, prosím.

20
00:00:45,733 --> 00:00:46,715
Jestli jste Amyini kamarádi,

21
00:00:46,716 --> 00:00:49,979
tak neříkejte nic o tom,
že je její máma lesba.

22
........