1
00:00:14,204 --> 00:00:16,271
Pohyb! Pohyb!

2
00:00:16,273 --> 00:00:17,505
Pohyb!

3
00:00:19,008 --> 00:00:20,675
Ne!

4
00:00:29,569 --> 00:00:32,387
Kapitáne!

5
00:00:40,914 --> 00:00:42,714
Ne! Ne!

6
00:00:42,716 --> 00:00:44,716
Ne! Ne ...!

7
00:00:46,919 --> 00:00:48,703
Ne!

8
00:00:50,055 --> 00:00:52,707
Kapitáne!

9
00:00:52,709 --> 00:00:54,309
Torresi!

10
00:00:54,311 --> 00:00:56,210
Torresi!

11
00:01:00,471 --> 00:01:04,471
NCIS 10x06
Shell Shock - Nervový otřes, Part I - Díl 1

12
00:01:04,496 --> 00:01:13,490
== překlad Marda ==
== korekce Spiderman001 ==

13
00:01:14,090 --> 00:01:33,490
== ncis.fantasy-web.net ==

14
00:01:34,517 --> 00:01:36,484
Ach, sladká vůně
recyklovaného vzduchu.

15
00:01:36,486 --> 00:01:38,737
Prudká záře
z otravných střešních oken.

16
00:01:38,739 --> 00:01:41,223
Divné vrčení rozbitého faxu.

17
00:01:41,225 --> 00:01:42,657
Další den v ráji.

18
00:01:42,659 --> 00:01:45,377
Někdo vstával špatnou nohou.

19
00:01:45,379 --> 00:01:48,163
Vlastně,
tak trochu jo, Zivo.

20
00:01:48,165 --> 00:01:49,748
Díky mým
novým otravným sousedům,

21
00:01:49,750 --> 00:01:52,200
kteří mě nenechali
usnout do 5:00 do rána.

22
00:01:52,202 --> 00:01:53,134
Řvouni?

23
00:01:53,136 --> 00:01:54,886
Řvouni.

24
........