1
00:00:01,623 --> 00:00:03,991
Ste sledovaní.

2
00:00:03,993 --> 00:00:06,326
Vláda má tajný systém...

3
00:00:06,328 --> 00:00:10,981
stroj, ktorý vás pozoruje
každú hodinu každého dňa.

4
00:00:10,983 --> 00:00:13,483
Navrhol som ten stroj
na odhalenie teroristických činov,

5
00:00:13,485 --> 00:00:15,318
ale vidí všetko...

6
00:00:15,320 --> 00:00:18,372
Násilné zločiny
postihujúce bežných ľudí.

7
00:00:18,374 --> 00:00:21,375
Vláda posúdila týchto ľudí
ako nepodstatných.

8
00:00:21,377 --> 00:00:23,677
My nie.

9
00:00:23,679 --> 00:00:27,965
Hľadaní autoritami
pracujeme v utajení.

10
00:00:27,967 --> 00:00:30,050
Vy nás nikdy nenájdete.

11
00:00:30,052 --> 00:00:32,386
Ale či ste obeť alebo páchateľ,

12
00:00:32,388 --> 00:00:35,681
ak sa objaví vaše číslo,
my nájdeme vás.

13
00:00:36,244 --> 00:00:39,339
Sync and corrections by n17t01 * www.addic7ed.com
~ z anglického orig. preložil crimi ~

14
00:00:39,340 --> 00:00:39,440
_

15
00:00:39,527 --> 00:00:41,478
Olivia chce predĺžiť
súdne odlúčenie

16
00:00:41,480 --> 00:00:43,030
o ďalších 6 mesiacov.

17
00:00:43,032 --> 00:00:45,182
Ani jeden z nás nie je ochotný
žiadať o rozvod.

18
00:00:45,184 --> 00:00:48,235
Keď sa oženíš,
myslíš si, že si našiel tú pravú.

19
00:00:48,237 --> 00:00:49,319
Myslím, ako to môžeš vedieť?

20
00:00:49,321 --> 00:00:50,771
Uvažujem, ako to niekto vie?

21
00:00:50,773 --> 00:00:53,723
Nuž, ja nie som odborník
na tieto záležitosti.

22
00:00:53,725 --> 00:00:55,409
Ale ak si chceš zobrať
nejaké pracovné voľno,

........