1
00:00:59,860 --> 00:01:01,420
Jak by domov
mohl vypadat?

2
00:01:02,495 --> 00:01:04,462
Nevím.

3
00:01:07,300 --> 00:01:09,026
Asi farma v údolí.

4
00:01:10,537 --> 00:01:12,402
Jako ta,
v které jsme vyrůstali.

5
00:01:12,505 --> 00:01:14,473
Liza a já.

6
00:01:26,386 --> 00:01:28,354
Pamatuji si večerní
schovávání mezi orchideji.

7
00:01:29,289 --> 00:01:31,348
Sledování té řady oken.

8
00:01:31,458 --> 00:01:34,518
Počkat až táta šel spát,
abychom se mohli vrátit dovnitř.

9
00:01:36,496 --> 00:01:38,361
Pamatuješ si to, Lizo?

10
00:01:40,500 --> 00:01:42,263
Pamatuješ?

11
00:01:43,436 --> 00:01:47,236
Pamatuji si ho omdlít
s jeho šťastným úlovkem v ruce.

12
00:01:47,507 --> 00:01:49,338
Dům vzplanul ohněm.

13
00:01:50,276 --> 00:01:53,439
Orchideje.
Celé údolí v plamenech.

14
00:01:57,517 --> 00:02:00,384
Jak se cítíš, Lizo?
První velký úspěch.

15
00:02:01,454 --> 00:02:04,321
Nevím. Vzrušená.

16
00:02:04,491 --> 00:02:08,427
Nervózní, jako
bych někoho špehovala.

17
00:02:08,528 --> 00:02:11,224
Někoho,
kdo dělá něco zlého.

18
00:02:11,331 --> 00:02:14,266
Jo, vím
co tím myslíš.

19
00:02:14,367 --> 00:02:16,335
Stydím se.

20
00:02:16,436 --> 00:02:20,372
To je dobrý, ségra,
když se cítíš trochu špatně.

21
00:02:50,436 --> 00:02:51,334
Lizo.

22
00:02:52,405 --> 00:02:54,270
Lizo, slyšíš mě?

23
........