1
00:00:08,052 --> 00:00:10,802
Neuvěřitelný!
Už je to půl hodiny.

2
00:00:11,010 --> 00:00:14,499
Kdyby to byl kreslený film,
byla by z tebe šunka.

3
00:00:14,718 --> 00:00:16,624
Tamhle je servírka.
Prosím!

4
00:00:16,843 --> 00:00:19,292
-Haló, slečno!
-To je Phoebe!

5
00:00:22,385 --> 00:00:23,926
Bude to všechno?

6
00:00:24,801 --> 00:00:27,083
Počkat.
Co tu děláš?

7
00:00:27,468 --> 00:00:28,582
Byla jsem tamhle,

8
00:00:28,843 --> 00:00:31,457
vy jste mě zavolali,
tak jsem tady.

9
00:00:32,219 --> 00:00:34,457
Jak to, že tu pracuješ?

10
00:00:34,802 --> 00:00:38,791
Protože to nemám daleko
a mají tu pěkné zástěry.

11
00:00:39,385 --> 00:00:40,374
Můžeme si objednat?

12
00:00:40,594 --> 00:00:43,042
Jasně.
Budu tamhle.

13
00:00:43,634 --> 00:00:45,509
Dvojčata

14
00:00:46,844 --> 00:00:47,874
Subtitles by KoXo

15
00:01:33,177 --> 00:01:36,042
Nevím, jestli mě zkouší,
nebo si jen hraje,

16
00:01:36,260 --> 00:01:38,875
ale ten opičák je nezvladatelný!

17
00:01:40,760 --> 00:01:44,093
Maže mi vzkazy
ze záznamníku.

18
00:01:44,344 --> 00:01:46,582
Asi omylem.

19
00:01:47,259 --> 00:01:48,917
To jsem dělala taky.

20
00:01:52,219 --> 00:01:55,792
A třikrát se dostal
k novinám dřív než já

21
00:01:56,052 --> 00:01:58,250
a počural křížovku!

22
00:01:58,885 --> 00:02:00,874
To jsem nikdy neudělala.

23
........