1
00:00:00,344 --> 00:00:03,079
<i>V předchozích dílech Once Upon a Time:</i>

2
00:00:03,949 --> 00:00:05,090
Kde je Peter?

3
00:00:05,578 --> 00:00:06,926
On nebyl ten vlk.

4
00:00:07,874 --> 00:00:08,674
To já?

5
00:00:09,263 --> 00:00:11,783
Dávej pozor.
Málem jsi mi rozbil mého vlčka, Billy.

6
00:00:11,903 --> 00:00:13,577
Promiň, Ruby,
ale podívej, je v pohodě.

7
00:00:13,697 --> 00:00:15,420
Pověz mi o tomhle.

8
00:00:15,540 --> 00:00:17,618
To je ten klobouk,
který ti sebral tvé milované.

9
00:00:17,738 --> 00:00:19,889
Teď je tu magie.
Nějak se za nimi dostat musím.

10
00:00:20,009 --> 00:00:22,793
Bez vílího prachu,
který nás povede, je to beznadějné.

11
00:00:22,913 --> 00:00:26,082
Rodina je vše, má drahá.
Krasoň mohl tou mou nadějí být,

12
00:00:26,202 --> 00:00:30,702
ale místo toho mé utrpení ještě zhoršil.
Nejprve musí zažít bolest, mou bolest.

13
00:00:35,661 --> 00:00:39,580
Odložte krumpáče, bratři!
První runda u Babičky je na můj účet!

14
00:00:43,328 --> 00:00:45,728
No tak, Leroyi.
Zmeškáme štístkoslevu.

15
00:00:46,116 --> 00:00:48,455
Babička dneska prodává
2 medoviny za cenu jedné.

16
00:00:48,575 --> 00:00:51,831
To, že se tomu říká štístkosleva,
neznamená to, že tam musíš být, Štístko.

17
00:00:51,951 --> 00:00:53,181
Musíme pracovat.

18
00:00:53,301 --> 00:00:54,651
Ale jsi utahaný.

19
00:00:55,006 --> 00:00:57,308
My všichni jsme.
Pauza by nám bodla.

20
00:00:57,428 --> 00:01:00,935
Krasoň nám poprosil o to,
abychom vytěžili prach, vílí prach,

21
00:01:01,055 --> 00:01:03,817
který nám pomůže přivést
Sněhurku a Emmu zpátky domů.

22
00:01:03,937 --> 00:01:04,837
........