1
00:00:16,200 --> 00:00:18,200
<i><b>1x15 - Reboot</b></i>

2
00:00:18,300 --> 00:00:21,300
<i>přeložil: Qeek
synchro: f1nc0</i>

3
00:00:22,017 --> 00:00:24,356
<i>V minulých dílech Green Lantern</i>

4
00:00:24,423 --> 00:00:26,425
<i>Lovci lidí.</i>

5
00:00:26,493 --> 00:00:29,433
<i>Jejich hlavním cílem bylo lovit
a zabíjet kriminální živly.</i>

6
00:00:29,501 --> 00:00:32,869
<i>Nějak se rozhodly do toho zahrnout
všechny životní formy s emocemi.</i>

7
00:00:32,936 --> 00:00:34,871
Gratuluji Hale Jordane.

8
00:00:34,940 --> 00:00:38,881
Jsi povýšen na Čestnou stráž
Green Lanternského sboru.

9
00:00:40,183 --> 00:00:42,518
<i>Hale Jordane už jsi
týden u Čestné stráže,</i>

10
00:00:42,586 --> 00:00:45,420
<i>co si o tom myslíš?</i>

11
00:00:45,488 --> 00:00:48,290
Je to čest Tomare.
Můžu ti říkat Tomare?

12
00:00:48,357 --> 00:00:52,363
- Upřednostňuji Tomar-Re.
- Jistě že.

13
00:01:00,074 --> 00:01:02,375
Hale Jordane vyžádal
jsem si tvoji pomoc,

14
00:01:02,444 --> 00:01:04,378
protože máš zkušenosti
s tímto sektorem.

15
00:01:04,446 --> 00:01:06,747
Vypadá to jako chrám
Lovců lidí, který jsem viděl na Zemi.

16
00:01:06,814 --> 00:01:10,216
Myslíš si, že jsou spící buňky,
na každý planetě ve všech sektorech?

17
00:01:10,283 --> 00:01:13,518
Jestli ano, pak máme na starosti
katastrofu, která zasáhne celý vesmír.

18
00:01:13,586 --> 00:01:16,555
Z venku toho moc nezjístíme.
Jdeme dovnitř.

19
00:01:16,623 --> 00:01:19,259
Jsem přesvědčen, že správný postup
je spojit se s Radou,

20
00:01:19,326 --> 00:01:22,296
povědět jim o našich plánech
a počkat na povolení.

21
00:01:22,364 --> 00:01:23,932
Na Zemi máme takové rčení...

22
........