1
00:01:49,151 --> 00:01:51,028
Ránko.

2
00:01:51,528 --> 00:01:53,780
Hej, vravím dobré ráno.

3
00:01:57,367 --> 00:01:59,661
Ty si nejaký vysoký.

4
00:02:00,412 --> 00:02:03,457
- Teda, na Číňana.
- Áno.

5
00:02:03,707 --> 00:02:06,502
Čo tu robíš?
Prechádzaš či ostávaš?

6
00:02:06,710 --> 00:02:09,379
Chcem niekoho navštíviť.

7
00:02:10,506 --> 00:02:11,840
Navštíviť?

8
00:02:12,007 --> 00:02:14,676
Niekoho, koho poznám?
Možno by som mohol pomôcť.

9
00:02:15,219 --> 00:02:18,514
Hľadám dom Wu Changa.

10
00:02:18,931 --> 00:02:20,724
Wu Changa?

11
00:02:21,225 --> 00:02:23,393
Tak poď ďalej.

12
00:02:40,577 --> 00:02:43,914
Wu Chang je tvoj priateľ?

13
00:02:44,081 --> 00:02:46,416
Nikdy sme sa nestretli.

14
00:02:47,709 --> 00:02:49,753
Nestretli ste sa?

15
00:02:51,630 --> 00:02:53,882
Naozaj?

16
00:02:56,718 --> 00:02:58,846
No, potom...

17
00:03:00,597 --> 00:03:04,726
Asi si prišiel kvôli
obchodným záležitostiam.

18
00:03:04,893 --> 00:03:06,395
Záležitostiam gangu.

19
00:03:08,146 --> 00:03:09,898
Pozri, priateľko.

20
00:03:10,107 --> 00:03:13,402
Mám uši nastražené

21
00:03:13,610 --> 00:03:18,031
a ak ktokoľvek,
naozaj ktokoľvek,

22
00:03:18,490 --> 00:03:21,785
začne robiť priveľký hluk,
budem o tom vedieť.

23
00:03:22,619 --> 00:03:24,788
Rozumieš?

24
00:03:26,290 --> 00:03:29,126
........