1
00:00:04,787 --> 00:00:07,408
Toto je naše planeta, Země.

2
00:00:09,416 --> 00:00:15,084
Je to úchvatný, neustále se měnící
svět plný zázraků přírody.

3
00:00:16,838 --> 00:00:20,420
Ale na Zemi je toho víc,
než jen přírodní krásy.

4
00:00:22,968 --> 00:00:28,043
Tento seriál odhaluje čtyři síly,
které utvořily naši planetu

5
00:00:28,097 --> 00:00:30,669
a udělaly z ní kolébku života.

6
00:00:35,853 --> 00:00:37,133
Tentokrát...

7
00:00:38,730 --> 00:00:40,105
atmosféra.

8
00:00:42,483 --> 00:00:44,391
Má obrovskou sílu.

9
00:00:46,402 --> 00:00:48,394
Ale je také velmi křehká.

10
00:00:49,905 --> 00:00:51,363
Dokáže ničit,

11
00:00:52,907 --> 00:00:54,401
ale i chránit.

12
00:00:57,744 --> 00:00:59,783
Je základem života.

13
00:01:01,039 --> 00:01:03,529
Přitom ji právě život vytvořil.

14
00:01:04,750 --> 00:01:07,370
Ale nyní se atmosféra mění.

15
00:01:08,669 --> 00:01:11,504
A důsledky mohou být katastrofální.

16
00:01:12,839 --> 00:01:17,251
Potřeba rozumět atmosféře
je nyní obrovská.

17
00:01:23,389 --> 00:01:29,058
MOCNÉ SÍLY PLANETY ZEMĚ

18
00:01:30,436 --> 00:01:33,639
ATMOSFÉRA

19
00:01:39,818 --> 00:01:41,645
Atmosféra je to jediné,

20
00:01:41,736 --> 00:01:45,603
co nás chrání před mrazivým
a mrtvým vakuem vesmíru.

21
00:01:51,160 --> 00:01:56,746
Je to složitá směs plynů, jako je
kyslík, dusík a oxid uhličitý.

22
00:01:59,542 --> 00:02:02,661
Tvoří ji čtyři základní vrstvy.

23
00:02:04,045 --> 00:02:09,086
Chceme-li vrstvy poznat, potřebujeme
speciální dopravní prostředek.

24
........