1
00:00:04,847 --> 00:00:07,599
Toto je naše planeta, Země.

2
00:00:09,352 --> 00:00:14,855
Je to úchvatný, neustále se měnící
svět plný zázraků přírody.

3
00:00:17,567 --> 00:00:21,316
Ale na Zemi je toho víc,
než jen přírodní krásy.

4
00:00:22,364 --> 00:00:28,153
Tento seriál odhaluje čtyři síly,
které utvořily naší planetu.

5
00:00:29,203 --> 00:00:31,825
A udělaly z ní kolébku života.

6
00:00:36,628 --> 00:00:38,205
Tentokrát...

7
00:00:39,672 --> 00:00:41,380
oceány.

8
00:00:44,469 --> 00:00:47,635
Svou mohutnou silou
mění tvar pobřeží

9
00:00:47,680 --> 00:00:50,634
a zanechávají
divukrásné dědictví.

10
00:00:52,392 --> 00:00:55,808
Síla ale není jediným
projevem oceánu.

11
00:00:58,106 --> 00:01:01,475
Jsou místem působení
složitého systému proudů,

12
00:01:01,526 --> 00:01:06,318
které přenášejí energii z místa
na místo a ovlivňují klima.

13
00:01:08,241 --> 00:01:10,911
Tyto proudy
jsou životně důležité.

14
00:01:11,328 --> 00:01:14,910
Jejich zastavení
může mít katastrofální následky.

15
00:01:22,297 --> 00:01:27,800
MOCNÉ SÍLY PLANETY ZEMĚ

16
00:01:29,720 --> 00:01:32,590
OCEÁNY

17
00:01:38,645 --> 00:01:41,765
Tři čtvrtiny Země
jsou pokryty vodou.

18
00:01:43,358 --> 00:01:45,814
Proto jí říkáme Modrá planeta.

19
00:01:47,654 --> 00:01:51,188
Představte si,
jak by vypadala bez oceánů...

20
00:01:56,037 --> 00:02:01,411
a všechna voda by se shromáždila
do jedné gigantické kapky.

21
00:02:08,965 --> 00:02:11,042
Vlastně jí moc není.

22
00:02:12,595 --> 00:02:18,430
Ale právě voda odlišuje Zemi od
........