1
00:00:02,833 --> 00:00:04,917
Mami, uklidni se!

2
00:00:05,208 --> 00:00:09,042
To bylo 10 bloků odsud,
a ona šla v noci sama.

3
00:00:09,250 --> 00:00:10,873
To já nikdy nedělám.

4
00:00:11,250 --> 00:00:13,706
Mami, neboj se.

5
00:00:13,915 --> 00:00:17,249
Je to bezpečná ulice i dům,
tady se nemůže...

6
00:00:17,458 --> 00:00:20,457
Můj Bože! Co tu děláš?!

7
00:00:20,707 --> 00:00:22,457
Mami, musím končit!

8
00:00:25,792 --> 00:00:26,791
Bože!

9
00:00:28,957 --> 00:00:31,041
Klidně si přečti ty noviny.

10
00:00:31,749 --> 00:00:33,665
A já si vezmu hrnec.

11
00:00:34,124 --> 00:00:35,958
Ten není na tebe.

12
00:00:41,290 --> 00:00:43,666
Tak, výborně.

13
00:00:44,581 --> 00:00:47,625
Přečti si Rodinný koutek,

14
00:00:48,292 --> 00:00:51,166
užij si ten jemný humor...

15
00:00:54,917 --> 00:00:57,833
Můj Bože, můj Bože!

16
00:01:07,875 --> 00:01:09,500
Je otevřeno.

17
00:01:12,000 --> 00:01:13,000
Co si přejete?

18
00:01:13,206 --> 00:01:15,290
Bydlí tu Phoebe?

19
00:01:15,500 --> 00:01:17,875
Už ne. Ale můžete
jí nechat vzkaz.

20
00:01:18,081 --> 00:01:21,000
Skvělý. Řekněte jí,
že tu byl její manžel.

21
00:01:21,206 --> 00:01:22,623
Její kdo?

22
00:01:25,125 --> 00:01:26,625
Jak jste to udělala?

23
00:01:29,750 --> 00:01:31,708
Phoebin manžel

24
00:01:32,998 --> 00:01:34,030
Subtitles by KoXo

........