1
00:02:35,175 --> 00:02:36,969
Lucie, uklidni se.

2
00:02:37,511 --> 00:02:39,555
Lucie, utiš se.

3
00:02:40,222 --> 00:02:42,766
Vidím něco strašného.

4
00:02:47,104 --> 00:02:49,857
Probudil tě nějaký zlý sen.

5
00:02:53,944 --> 00:02:54,945
Mám strach.

6
00:02:55,028 --> 00:02:57,072
Odpočiň si... To byl jen ošklivý sen.

7
00:05:01,405 --> 00:05:05,909
Jonathane. Ten spěch u snídaně
ti ke zdraví příliš neposlouží.

8
00:05:06,577 --> 00:05:08,120
Mám o tebe obavy.

9
00:05:58,879 --> 00:06:00,214
Dobrý den.

10
00:06:03,967 --> 00:06:07,346
Harkere, pojďte, prosím, dál.

11
00:06:14,353 --> 00:06:15,813
Ano, pane Renfielde?

12
00:06:19,775 --> 00:06:21,735
Mám pro vás velice důležitý úkol.

13
00:06:23,737 --> 00:06:26,949
Nesvěřil bych ho nikomu jinému.

14
00:06:27,699 --> 00:06:29,785
To mě velice těší, pane Renfielde.

15
00:06:30,661 --> 00:06:32,704
Hrabě Drákula

16
00:06:34,123 --> 00:06:36,959
mi poslal dopis z Transylvánie.

17
00:06:37,334 --> 00:06:40,003
Chce tady koupit dům.

18
00:06:41,380 --> 00:06:44,925
Čeká vás daleká výprava.

19
00:06:45,384 --> 00:06:46,718
Kde to je?

20
00:06:48,053 --> 00:06:50,305
Někde v Karpatech?

21
00:06:50,430 --> 00:06:51,473
Ano,

22
00:06:52,766 --> 00:06:56,812
buďte ale ujištěn, že vaše provize
bude velmi vysoká.

23
00:06:57,479 --> 00:07:00,190
To bych pak mohl koupit
pro Lucii hezčí dům.

24
00:07:00,399 --> 00:07:02,401
Zaslouží si to.

25
........