1
00:00:01,000 --> 00:00:10,000
The Education of Charlie Banks
Přeložila tarba

2
00:00:53,050 --> 00:00:54,690
Dobře.

3
00:00:54,730 --> 00:00:56,490
Ať jsou dva. Ať jsou dva.

6
00:01:11,250 --> 00:01:13,210
Nemám celý den!

7
00:01:13,250 --> 00:01:16,170
- Hubies! - Hubies!
- Hubies! - Hubies!

9
00:01:36,730 --> 00:01:39,050
Chci v té hře fakt hrát.

10
00:01:39,090 --> 00:01:40,490
Jo, jasně, Banksi.

11
00:01:40,530 --> 00:01:42,610
Musíš mít aspoň 150 cenťáků.

12
00:01:42,650 --> 00:01:44,610
Zamítnuto.

13
00:01:50,130 --> 00:01:53,130
Hej, je tu kluk,
o kterém jsem ti vykládal - Mick Leary.

14
00:01:53,170 --> 00:01:55,410
Je to největší drsňák tady.

15
00:01:57,450 --> 00:01:59,370
<i>Když jsem ho viděl poprvé,</i>

16
00:01:59,410 --> 00:02:01,690
<i>byl Mick už nechvalně proslulý.</i>

17
00:02:01,730 --> 00:02:03,890
<i>Danny vyprávěl příběh</i>
<i>o legendární řežbě,</i>

18
00:02:03,930 --> 00:02:07,890
<i>kdy Mick zmlátil Alfieho Lucia za to,</i>
<i>že přetagoval jeho tag na školní zdi--</i>

19
00:02:07,930 --> 00:02:10,450
<i>jak Alfie prosil o slitování,</i>

20
00:02:10,490 --> 00:02:12,410
<i>ale Mick prostě nepřestal.</i>

21
00:02:12,450 --> 00:02:14,090
Přestaň, přestaň, přestaň!

22
00:02:14,130 --> 00:02:17,330
<i>Moje desetiletá hlava to nepobírala.</i>

23
00:02:19,290 --> 00:02:21,490
<i>Jak to mohl udělat?</i>

24
00:02:21,530 --> 00:02:23,330
<i>Jak to, že nepřestal?</i>

25
00:02:28,410 --> 00:02:30,450
Viděl jsi to?
Zná mě.

26
00:02:30,490 --> 00:02:32,370
Jo, chlape, řekl mi:
"Jak je?"

27
........