1
00:00:06,700 --> 00:00:13,130
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

2
00:00:23,100 --> 00:00:29,520
Na začátku byl jen člověk a příroda

3
00:00:29,810 --> 00:00:35,650
Pak přišli lidé nesoucí kříže
a zahnali pohany...

4
00:00:35,900 --> 00:00:41,660
až na kraj světa

5
00:00:44,740 --> 00:00:49,960
BARBAR

6
00:00:52,750 --> 00:01:02,550
ČÁST I.
HNĚV

7
00:07:13,550 --> 00:07:17,050
Ani po pěti letech nikomu nepatří.

8
00:07:21,560 --> 00:07:23,470
Tvůj čas uplynul.

9
00:07:26,560 --> 00:07:28,440
A nastal můj.

10
00:12:04,090 --> 00:12:07,130
Jsou to zvrhlíci, tito lidé.

11
00:12:09,930 --> 00:12:12,560
Ti stoupenci bílého Krista.

12
00:12:13,510 --> 00:12:15,350
Odpadlíci.

13
00:12:17,890 --> 00:12:23,940
Velmi zcestovalý muž mi jednou
vyprávěl, že pojídají svého boha.

14
00:12:26,690 --> 00:12:29,740
Jedí jeho maso, pijou jeho krev.

15
00:12:31,200 --> 00:12:32,950
Ohavnost.

16
00:12:35,450 --> 00:12:37,080
Nenávidí nás.

17
00:12:38,540 --> 00:12:40,370
Chtějí naši smrt.

18
00:12:44,800 --> 00:12:48,220
Modlete se k bohům,
aby nás ochránili.

19
00:12:51,010 --> 00:12:52,720
Máme mnoho bohů.

20
00:12:55,560 --> 00:12:57,560
Oni mají jediného.

21
00:13:12,910 --> 00:13:14,870
Nemůžu ho pustit.

22
00:13:16,490 --> 00:13:17,950
Potřebujeme ho.

23
00:13:20,370 --> 00:13:23,000
Potřebujete peníze, náčelníku.

24
00:13:24,210 --> 00:13:25,960
Jako kdokoliv jiný.
........