1
00:00:00,360 --> 00:00:03,160
Stephen Turner by mohl pomoci.
Je to poslední úlovek Sam.

2
00:00:03,160 --> 00:00:05,080
Našla jsem zprávu
se jménem Horsta Goebela

3
00:00:05,080 --> 00:00:09,560
ohledně přehrady Khyber.
Taky jsem tam zahlédla jméno - Arthur Hill.

4
00:00:09,560 --> 00:00:11,040
Děkuji za důvěru, doktore Hille.

5
00:00:11,040 --> 00:00:13,760
Kvůli mně zemřely stovky lidí.

6
00:00:14,200 --> 00:00:16,440
Já jsem hlupák.

7
00:00:19,120 --> 00:00:20,280
Ty jsi ten krtek.

8
00:00:20,280 --> 00:00:23,440
Neměl jsem na výběr.
Nemohl jsem ti to říct.

9
00:00:23,440 --> 00:00:25,800
- A co Byzantium?
- Vše vyřízeno.

10
00:00:25,800 --> 00:00:28,040
Jsi nevinný.

11
00:00:28,040 --> 00:00:32,800
Zatím byla Natalie Thorpeová jediná, která
věděla, že lžu o své identitě, teď to víš i ty.

12
00:00:32,800 --> 00:00:36,040
Horst Goebel.
Jeho tělo našli plavat ve stokách.

13
00:00:36,040 --> 00:00:39,440
Ať už to byl kdokoliv, věřím,
že zabil Goebela a vydával se za něj.

14
00:00:39,440 --> 00:00:41,680
Strávil jsem poslední rok vaším hledáním.

15
00:00:41,680 --> 00:00:44,680
Musím vás vzít do bezpečí.
Mimo jejich dosah.

16
00:00:44,680 --> 00:00:45,720
Myslíte Přesýpacích hodin?

17
00:00:45,720 --> 00:00:48,840
Střež to jako oko v hlavě.
Je v tom má budoucnost.

18
00:00:48,840 --> 00:00:51,560
Musím vědět, co bylo v tom kufříku,
který dal Goebel Turnerovi.

19
00:00:51,560 --> 00:00:54,000
Ta žena, která pracuje u vás v domě.

20
00:00:54,000 --> 00:00:56,200
Není tou, za koho ji máte.

21
00:00:56,200 --> 00:00:58,760
Už jsem tady byla.

22
00:01:32,160 --> 00:01:36,360
Překlad: DENERICK a Miki226
Korekce: Miki226

........