1
00:00:00,001 --> 00:00:02,992
<i>Minule v The Amazing Race:</i>

2
00:00:02,992 --> 00:00:06,031
<i>Pět týmů opustilo vrchol švýcarských Alp...</i>

3
00:00:06,031 --> 00:00:09,530
<i>...a cestovali přes 9500 km do východní Asie.</i>

4
00:00:10,647 --> 00:00:14,141
<i>John Vito a Jill si
projedli cestu ke Zrychlení.</i>

5
00:00:14,141 --> 00:00:17,307
- Vzal jsem si tenhle sýr.
- Můžeme nad tím přestat myslet a dokončit to?

6
00:00:17,307 --> 00:00:19,026
<i>A brzy se ujali vedení.</i>

7
00:00:19,026 --> 00:00:21,639
<i>Byla to tvrdá bitva
pro Teri a Iana...</i>

8
00:00:21,639 --> 00:00:22,403
Jsi v pořádku?

9
00:00:22,403 --> 00:00:23,639
<i>...a Flo a Zacha.</i>

10
00:00:23,639 --> 00:00:25,160
Běž! Dostaň se k lodi!

11
00:00:25,978 --> 00:00:28,252
Pojď, holka. Musíme běžet.

12
00:00:28,252 --> 00:00:31,924
<i>Nejisté spojenectví mezi
Kenem a Gerardem a Flo a Zachem</i>

13
00:00:31,924 --> 00:00:34,951
- Slibuji, nepokusíme se vám ztratit.
- Co když se rozdělíme?

14
00:00:34,951 --> 00:00:38,480
Nerozdělíme se, když nevíme, kam jet!
Chci s vámi spolupracovat.

15
00:00:38,480 --> 00:00:39,622
<i>způsobilo konflikt...</i>

16
00:00:39,622 --> 00:00:41,173
To není fér! Co se s tebou děje?

17
00:00:41,173 --> 00:00:42,534
<i>...v rámci týmů.</i>

18
00:00:42,534 --> 00:00:45,771
- Nevadilo by mi, kdybychom se jim ztratili.
- Nepokoušíme se jim ztratit, Gerarde.

19
00:00:45,771 --> 00:00:48,678
- Nebudu hrát špinavě.
- Neudělali pro nás nic.

20
00:00:48,678 --> 00:00:52,439
<i>Mezitím pokračovalo vzkvétání
románku mezi Flo a Drewem.</i>

21
00:00:52,439 --> 00:00:54,950
- Je to těžká hra.
- To bych zpochybnila.

22
00:00:54,950 --> 00:00:58,080
<i>Derek a Drew dorazili do zastávky první.</i>

23
00:00:58,080 --> 00:01:00,953
........