1
00:00:28,303 --> 00:00:30,095
Co si přejete, pane?

2
00:00:38,689 --> 00:00:42,354
Ježíš se rozplakal.

3
00:00:51,952 --> 00:00:54,526
Snad bys nás neopustila tak brzy?

4
00:01:04,548 --> 00:01:06,126
Ne... ne!

5
00:01:06,467 --> 00:01:09,633
Chceme ti ukázat něco nádherného.

6
00:01:26,820 --> 00:01:27,769
Ne!

7
00:01:30,491 --> 00:01:33,064
Ne, nedělej to!

8
00:01:33,243 --> 00:01:34,157
Táhněte do pekel!

9
00:01:51,929 --> 00:01:56,809
SVÁZANÝ S PEKLEM

10
00:01:56,809 --> 00:02:03,143
HELLRAISER II
SVÁZANÝ S PEKLEM

11
00:05:42,451 --> 00:05:44,159
Ježíši Kriste!

12
00:06:10,354 --> 00:06:12,145
<i>Bolest.</i>

13
00:06:12,648 --> 00:06:15,684
<i>Sladká bolest.</i>

14
00:06:46,265 --> 00:06:47,640
Vítej zpátky.

15
00:06:49,018 --> 00:06:50,428
Kde to jsem?

16
00:06:51,020 --> 00:06:52,300
V Channardově institutu.

17
00:06:53,147 --> 00:06:56,183
Je to psychiatrický ústav.

18
00:06:56,650 --> 00:07:00,185
- Psychiatrický?
- Vzpomínáš si? Ty a tvůj přítel?

19
00:07:01,238 --> 00:07:03,729
- Steve.
- Neměj strach. Je v pořádku.

20
00:07:04,408 --> 00:07:06,697
Před pár hodinami šel domů.

21
00:07:07,536 --> 00:07:08,864
Vyprávěl neuvěřitelný příběh.

22
00:07:09,997 --> 00:07:11,456
Kdo jste kruci zač?

23
00:07:12,207 --> 00:07:13,370
Promiň.

24
00:07:14,251 --> 00:07:17,169
Při téhle práci občas
zapomenu na dobré vychování.

........