1
00:00:04,003 --> 00:00:05,638
- Joe!
- Torresi!

2
00:00:05,640 --> 00:00:07,306
Mají nadporučíka Torrese
a já ho musím zachránit.

3
00:00:07,308 --> 00:00:08,741
Je mrtvý.

4
00:00:08,743 --> 00:00:10,476
- Kde najdu svého bratra, Pane?
- Drž hubu, Evane!

5
00:00:10,478 --> 00:00:12,678
Randall Kersey.
Oni sledovali jeho, Šéfe.

6
00:00:12,680 --> 00:00:14,897
Zatlačil jsem jak nejtvrději jsem
mohl, abych se dostal pryč ...

7
00:00:14,899 --> 00:00:16,365
V tu chvíli šel
nadporučík Torres k zemi?

8
00:00:16,367 --> 00:00:17,516
Vím, co jsem viděl!

9
00:00:17,518 --> 00:00:19,735
Posttraumatická stresová
porucha je komplikovaná nemoc.

10
00:00:19,737 --> 00:00:21,787
Něco se se mnou tu noc stalo,
Agente Gibbsi.

11
00:00:21,789 --> 00:00:23,088
Torres nikdy nebyl odvlečen pryč,

12
00:00:23,090 --> 00:00:25,191
byl to jeden z mých mužů
během přepadu.

13
00:00:25,193 --> 00:00:26,959
Byl jsem zase zpátky
v Arghandě.

14
00:00:26,961 --> 00:00:29,712
A byl jsem přesvědčen,
že ten muž na pásce tam byl.

15
00:00:29,714 --> 00:00:32,131
- I.J.I.
- Něco to pro kapitána Westcotta znamená.

16
00:00:32,133 --> 00:00:33,249
Zjistěte co.

17
00:00:33,251 --> 00:00:35,468
Zpráva o přepadení
v Arghandě ...

18
00:00:35,470 --> 00:00:38,420
... označuje jako zodpovědnou skupinu
Rebely Ijil.

19
00:00:38,422 --> 00:00:39,388
Randal Kersey opravdu bojoval ...

20
00:00:39,390 --> 00:00:40,723
... na straně nepřítele.

21
00:00:40,725 --> 00:00:42,591
- Co to je?
- Plány budovy.

22
........