1
00:00:00,440 --> 00:00:03,125
V minulej časti...

2
00:00:05,760 --> 00:00:08,525
<i>- Dlho pracuješ.
- Nájdem ťa.</i>

3
00:00:08,680 --> 00:00:13,242
To je Jens. Pracovali sme spolu.
Pred rokmi si odstrelil hlavu.

4
00:00:13,400 --> 00:00:18,088
Jeho žena a dieťa zahynuli pri autonehode.
Zišli z cesty.

5
00:00:18,240 --> 00:00:22,928
- Nevzali odtlačky.
- Saga si myslí, že žije.

6
00:00:23,080 --> 00:00:26,926
- Prečo to robí?
- Rodina mu zahynula pri nehode.

7
00:00:27,080 --> 00:00:30,402
Myslí si, že niekto pochybil.

8
00:00:30,560 --> 00:00:35,646
Všetky tie reči o otváraní očí ľuďom
...boli len kecy?

9
00:00:35,800 --> 00:00:40,249
Niekedy to ľudia potrebujú počuť.

10
00:00:40,400 --> 00:00:46,043
- Takže ľudia chcú byť klamaní?
- Áno, Saga. Niekedy.

11
00:00:50,680 --> 00:00:52,842
Ja som Sebastian Sandstrod.
Teší ma.

12
00:00:53,000 --> 00:00:58,211
- Máte deti?
- Mal som syna. Vzchopil som sa.

13
00:00:58,360 --> 00:01:01,523
- Mikaela bola Jensova žena.
- Chcela sa rozviesť.

14
00:01:01,680 --> 00:01:06,481
- Našla si niekoho.
- Ten muž... to som bol ja.

15
00:01:06,640 --> 00:01:09,371
Vie, že si to bol ty.

16
00:01:11,120 --> 00:01:13,600
POMOC!

17
00:01:19,400 --> 00:01:24,611
Nechcem klamať Hansovi. Nepovedala
som mu o tvojej afére s Mikaelou.

18
00:01:24,760 --> 00:01:30,005
Kedy sme sa dohodli?
My sme spolu nikdy nechatovali.

19
00:01:30,160 --> 00:01:33,323
Pamätáš si Fridu?
To nebola Frida.

20
00:01:33,480 --> 00:01:36,563
- Poďme, Saga.
- To je Jens.

21
00:01:36,720 --> 00:01:40,202
Nejde po nich.
Ide po tebe!

........