1
00:00:00,042 --> 00:00:00,042
25.000

2
00:00:05,380 --> 00:00:08,050
{Y:i}To jsem já.
Vím, že mě nemůžeš ani vidět.

3
00:00:08,300 --> 00:00:11,845
{Y:i}Tak se chci omluvit po telefonu...

4
00:00:19,352 --> 00:00:22,230
{Y:i}Neměl jsem se
líbat s tvou holkou...

5
00:00:26,276 --> 00:00:27,152
Už mi nevolej!

6
00:00:27,485 --> 00:00:31,615
{Y:i}Tady je stanice 92.3 WXRK, K-Rock

7
00:00:31,824 --> 00:00:34,409
{Y:i}a naše každodenní
soutěž o 1 000$!

8
00:00:34,702 --> 00:00:35,828
Fajn!

9
00:00:36,078 --> 00:00:37,204
{Y:i}Jak se jmenuje

10
00:00:37,495 --> 00:00:41,625
{Y:i}váš spolubydlící,
který lituje toho, co udělal...

11
00:00:42,543 --> 00:00:44,545
Chandler v bedně

12
00:00:45,921 --> 00:00:46,964
Czech Subtitles by
"Titulky:" Gelula/SDl

13
00:01:30,215 --> 00:01:32,092
Krocan!

14
00:01:32,384 --> 00:01:35,012
Vzdávání díků!

15
00:01:35,929 --> 00:01:38,807
Podívejte,
duch Díkůvzdání!

16
00:01:39,683 --> 00:01:41,268
Už je to s Joeym lepší?

17
00:01:41,602 --> 00:01:44,229
Nemůže to být horší.
Osm hodin mu volám

18
00:01:44,522 --> 00:01:46,356
a snažím se,
aby mě vyslechl.

19
00:01:48,150 --> 00:01:49,234
Osm hodin.

20
00:01:49,527 --> 00:01:53,155
Mohl bys využít
telefonní sluchátka.

21
00:01:53,446 --> 00:01:57,785
Máme letos očekávat vánoční
dárky pocházející z tvé kanceláře?

22
00:02:00,328 --> 00:02:01,539
Ty ne.

23
00:02:03,456 --> 00:02:04,667
........