1
00:00:00,107 --> 00:00:02,491
Kdo je, sakra, David Rosen,
a proč s ním máme problém?

2
00:00:02,525 --> 00:00:03,609
<i>V předchozích dílech Scandalu...</i>

3
00:00:03,610 --> 00:00:07,177
Jestli najde David Rosen spojení
mezi Cytronem a Doyle Energy,

4
00:00:07,195 --> 00:00:10,131
každý z nás stráví
zbytek života ve vězení.

5
00:00:10,165 --> 00:00:11,799
Trochu jsem pátrala
a ukázalo se, že Cytron

6
00:00:11,850 --> 00:00:14,385
není jen společnost
pro internetové zabezpečení.

7
00:00:14,419 --> 00:00:17,338
Taky vyvíjeli software. Oficiálně
se používal do hracích automatů.

8
00:00:17,342 --> 00:00:19,589
- A neoficiálně?
- Do volebních přístrojů.

9
00:00:20,409 --> 00:00:21,809
<i>Vím, že jsi zrovna
dostal svou práci zpátky, Davide,</i>

10
00:00:21,810 --> 00:00:24,311
<i>- a já nechtěla nic říkat, přísahám.
- Ne, udělala jsi správnou věc.</i>

11
00:00:24,346 --> 00:00:29,200
A tak dále. Chcete,
abych uvědomil ostatní?

12
00:00:30,118 --> 00:00:31,435
Ne.

13
00:00:39,744 --> 00:00:42,896
- Jdu pozdě?
- Stihl jste to akorát. Tady.

14
00:00:42,931 --> 00:00:45,615
- Děkuju.
- Žádný problém. Hezký den.

15
00:01:16,566 --> 00:01:20,668
SCANDAL 2x06 - Spies Like Us
Přeložila channina

16
00:01:23,370 --> 00:01:27,039
- Dobře, ten chlap otevřel Čínu.
- To neguje Watergate.

17
00:01:27,091 --> 00:01:29,542
Ne. Watergate neneguje nic.
Watergate byla katastrofa.

18
00:01:29,593 --> 00:01:31,878
A stejně věříš, že byl
Nixon skvělý prezident.

19
00:01:31,929 --> 00:01:34,213
Věřím, že byl dobrý ve své práci.

20
00:01:34,264 --> 00:01:37,330
Je mi z tebe smutno.
Za chvíli začnu natahovat.

21
00:01:37,334 --> 00:01:40,836
Myslím, že člověka nedefinuje
........