1
00:00:37,308 --> 00:00:40,892
Magic Box
uvádí

2
00:01:30,183 --> 00:01:33,767
<i>Aby nám ukázal, jak je složený</i>
<i>velký symfonický orchestr,</i>

3
00:01:33,933 --> 00:01:38,475
<i>napsal Benjamin Britten velkou</i>
<i>skladbu složenou z menších částí,</i>

4
00:01:38,558 --> 00:01:42,308
<i>v nichž se nám představí</i>
<i>jednotlivé skupiny nástrojů.</i>

5
00:01:42,350 --> 00:01:44,975
<i>Tyto menší části</i>
<i>se nazývají variace,</i>

6
00:01:45,017 --> 00:01:48,350
<i>což je různý způsob,</i>
<i>jak zahrát stejnou melodii.</i>

7
00:01:48,725 --> 00:01:51,767
<i>Napřed nás nechá vyslechnout</i>
<i>melodii, téma,</i>

8
00:01:51,808 --> 00:01:56,350
<i>od mnohem staršího britského</i>
<i>skladatele Henryho Purcella.</i>

9
00:01:56,517 --> 00:02:00,433
<i>Tady je Purcellovo téma zahrané</i>
<i>celým orchestrem dohromady.</i>

10
00:02:01,308 --> 00:02:04,642
"Shelly a utajený vesmír"

11
00:02:18,600 --> 00:02:25,017
AŽ VYJDE MĚSÍC

12
00:02:30,517 --> 00:02:33,225
<i>Nyní nás pan Britten</i>
<i>nechá vyslechnout si</i>

13
00:02:33,267 --> 00:02:37,308
<i>čtyři různé skupiny nástrojů</i>
<i>hrající stejné Purcellovo téma.</i>

14
00:02:37,350 --> 00:02:42,767
<i>Začnou dřevěné dechové nástroje.</i>
<i>Flétny, hoboje, klarinety a fagoty.</i>

15
00:03:05,475 --> 00:03:10,433
<i>Nastupují žesťové nástroje.</i>
<i>Trumpety, rohy, trombóny a tuby.</i>

16
00:03:16,892 --> 00:03:18,308
1:4.

17
00:03:29,600 --> 00:03:33,433
<i>Teď Purcellovo téma v podání</i>
<i>smyčcových nástrojů.</i>

18
00:03:33,725 --> 00:03:38,683
- Už mám toho deště dost.
<i> -Housle, violy, violoncella a basy.</i>

19
00:03:39,100 --> 00:03:40,892
<i>A samozřejmě harfa.</i>

20
00:04:02,517 --> 00:04:05,058
<i>A konečně skupina</i>
<i>perkusních nástrojů.</i>

21
00:04:05,100 --> 00:04:08,933
<i>Všechny ty bubny a gongy</i>
<i>a nástroje, do kterých se tluče.</i>
........