1
00:01:43,105 --> 00:01:48,568
BÍDNÍCl

2
00:03:01,391 --> 00:03:05,687
Tady spát nemůžete.
Proč nejdete do hostince?

3
00:03:05,854 --> 00:03:09,399
- Proč asi?
- Zkuste někde poprosit.

4
00:03:09,566 --> 00:03:14,780
- Prosil jsem všude.
- Tamhle ještě ne . . .

5
00:03:19,326 --> 00:03:22,788
Zaklepejte tam u těch dveří.

6
00:03:31,338 --> 00:03:34,549
Kdo to může být?

7
00:03:38,512 --> 00:03:42,307
Nezbylo vám trochu jídla?
Jsem trestanec.

8
00:03:42,474 --> 00:03:46,770
Jmenuji se Jean Valjean.
Strávil jsem 19 let na galejích.

9
00:03:46,937 --> 00:03:52,484
Propustili mě na čestné slovo.
V pondělí se musím hlásit v Dijonu, -

10
00:03:52,651 --> 00:03:57,739
- nebo mě pošlou zpátky do vězení.
Podle propustky jsem nebezpečný.

11
00:03:57,906 --> 00:04:04,371
- Rádi vás pozveme ke stolu.
- Viděl jste moje papíry.

12
00:04:04,538 --> 00:04:07,457
Já vím, kdo jste.

13
00:04:08,542 --> 00:04:11,795
Vy mě pustíte dovnitř?

14
00:04:21,722 --> 00:04:25,851
Jaký zločin jste spáchal?

15
00:04:27,060 --> 00:04:30,063
Možná jsem někoho zabil.

16
00:04:35,027 --> 00:04:41,158
- Třeba zabiju i vás.
- Nebo já vás.

17
00:04:41,324 --> 00:04:48,665
- Jak to? Žertujete?
- Musíme si důvěřovat.

18
00:04:49,624 --> 00:04:53,754
Nikoho jsem nezabil. Jsem zloděj.

19
00:04:53,920 --> 00:04:59,885
Ukradl jsem jídlo. Ale odpykal
jsem si to. 19 let v okovech.

20
00:05:00,052 --> 00:05:05,015
Dali mi dočasné
propouštěcí papíry.

21
00:05:05,348 --> 00:05:09,061
Teď musím do Dijonu, a co pak?
Mám umřít hlady?

22
00:05:11,772 --> 00:05:16,985
- Teď začíná ten pravý trest!
........